Szkolenia

NDT BOBATH BASIC

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Kurs prowadzony jest pod auspicjami EBTA (European BobathTutors Organisation) i zgodnie z wyznaczonymi przez EBTA standardami i kończy się uzyskaniem tytułu terapeuty koncepcji Bobath.

Prowadzący

Liliana Klimont, fizjoterapeuta, senior instruktor NDT Bobath
Beata Wasicka, fizjoterapeuta, instruktor NDT Bobath
Dr n.med.Małgorzata Szmurło, pediatra, instruktor koncepcji Bobath
Vardit Kindler, terapeuta zajeciowy, senior instruktor NDT Bobath
Marleen D`hondt, SLT, neurologopeda ,senior Bobath tutor, senior intruktor Bobath

Kurs przeznaczony jest dla: lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych 

Ilość godzin: 360 godzin dydaktycznych (x45 min)  i podzielony jest na 3 części

Termin kursu:

 • Część I : 30.09.2023-13.10.2023r.
 • Część II : 20.11.2023-08.12.2023r.
 • Część III : 13.01.2024-21.01.2024r.

Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego WYSPA , ul. Budowlanych 23,  80-298 Gdańsk
(siedziba firmy Olicon Sp. z o.o.) Wyznacz trasę

Cena szkolenia:  18300 zł  (w tym 5.000 złotych opłata kwalifikacyjna płatna 7 dni od potwierdzenia zgłoszenia)

Pozostałe kwoty płatne w kolejnych ratach:
Kwota 7.300 zł – płatna do 09.11.2023 r.
Kwota  6.000 zł – płatna do 12.01.2024 r.


Wpłaty należy dokonać na rachunek:
97 1240 1268 1111 0011 0698 3923 Bank Pekao S.A.
II O. w Gdańsku, Ul. Garncarska 23, 80-893 Gdańsk
Nazwa odbiorcy :
Olicon Sp. z o.o. ul. Budowlanych 23, 80-298 Gdańsk
Tytuł wpłaty:
opłata kwalifikacyjna za kurs: ………………………………………………oraz Imię i Nazwisko.


Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje wykreślenie z listy uczestników.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność wpłat!

Zapisy: Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: akademia@olicon.com.pl   tel: 58 761 01 00 lub 601 335 322

Tematyka szkolenia:

  1. Zaznajomienie uczestników z aktualnym podejściem do koncepcji Bobath, podejscia terapeutycznego w konwencji ICF (Inernational Classification of Functioning) dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami rozwoju  wymagającymi interwencji rehabilitacyjnej w oparciu o najnowsze badania z zakresu neurobiologii, klasyfikacji, zasad oceny i leczenia.
  2. Praktyczne zapoznanie uczestników i zdobycie przez nich doświadczenia klinicznego w postępowaniu, ocenie i prowadzeniu terapii z pacjentami z mpdz oraz schorzeniami narządu ruchu
  3. Pokazanie wielowątkowego podejścia do pacjenta, rozwiązywania jego problemów ruchowych, problemów w komunikacji, uczestnictwa w życiu grupy rówieśniczej, we współpracy z różnymi specjalistami wchodzącymi w skład zespołu leczącego z uwzględnieniem stanowiska opiekunów dziecka.
  4. Omówienie aktualnej wiedzy z neuro-anatomii, neurofizjologii i neurologii w aspekcie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  5. Pokazanie interdyscyplinarnego charakteru oceny i leczenia pacjentów z wykorzystaniem koncepcji Bobath
  6. Poznanie prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dziecka. Zapoznanie ze skutkami nieprawidłowego rozwoju dziecka zagrożonego porażeniem mózgowym, ze stwierdzonym porażeniem mózgowym oraz innymi zaburzeniami w rozwoju psycho – motorycznym występującymi u dzieci.

Certyfikowany przez EBTA – European Bobath Tutors Association

Wykłady, zajęcia praktyczne na sobie oraz pacjentach, a także pokazy terapii prowadzone są przez instruktorów NDT-Bobath – Członków EBTA oraz specjalistów prezentujących wykłady monograficzne.


  Zapisz się na ten kurs

  Poniższe dane są nam niezbędne do wystawienia certyfikatu/zaświadczenia.

  Dane osobowe

  Imię
  Nazwisko
  Data urodzenia
  Miejsce urodzenia
  Pesel
  Wykształcenie
  Zawód wykonywany
  Miejsce pracy
  Staż pracy

  Adres zamieszkania

  Ulica
  Miejscowość
  Kod pocztowy
  Telefon
  Email
  Dane do faktury

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną:


  ZGŁOSZENIE Z KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Nr identyfikacyjny: F – 8.5/2

  Nr wydania: 2 z dnia 07.09.2018

  Na naszym blogu

  Drodzy Maturzyści!!!!

  Centrum Terapii Wyspa wychodzi Wam na przeciw !!! Przygotowania do egzaminu już nie musza spędzać Wam snu z powiek !!!Mamy dla Was rozwiązanie : Treningi EEG Biofeedback Gwarantujemy : Poprawę pamięci – Biofeedback powoduje przyspieszenie procesów zapamiętywania, co przekłada się na szybszą i efektywniejszą naukę. Poprawę uwagi- Biofeedback…

  Zajęcia kliniczne

  Drodzy Pacjenci! Od 17 lutego Centrum Terapii Wyspa w porozumieniu z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu będzie realizować zajęcia kliniczne. Zapraszamy serdecznie na diagnostykę i terapię zaburzeń postawy ciała w promocyjnej cenie! Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Recepcji pod nr telefonu 601-330-664dr Paulina Ewertowska, studenci AWFiS…

  SENSOPLASTYKI

  Halo! Halo! Trójmiasto! Otwieramy zapisy na zajęcia grupowe z SENSOPLASTYKI #Sensoplastyka® Zajęcia wychodzą naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci. Sensoplastyka daje możliwość stymulowania wszystkich zmysłów takich jak – węch, smak, wzrok, słuch i czucie. Poprzez polisensoryczne zabawy poszerzamy świat dziecięcych doznań.

  Kiedy pracujemy?

  pon – pt 8 – 16
  sob – nie nie pracujemy

  Gdzie jesteśmy?

  Olicon Sp. z o.o.
  Ul. Budowlanych 23
  80-298 Gdańsk

  Jak się umówić?

  tel +48 58 761 01 00
  +48 601 335 322
  fax +48 58 761 01 09
  mail akademia@olicon.com.pl

  Umów wizytę