Szkolenia

AAC moduł I – Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji pod superwizją.

ZAPISZ SIĘ NA TEN KURS

Prowadzący: Magdalena Grycman – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany”, „Dom na nowo malowany”, „Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych”, trzech zestawów ćwiczeń pt. „Jedzenie”, „Emocje” i „Ciągi czynności, gry i zabawy” z serii „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się”, jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 logopedów i neurologopedów
 pedagogów specjalnych i psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
 fizjoterapeutów
 rodziców dzieci
 lekarzy

Terminy kursu: 

I termin: 15 – 17.03.2024r.
II termin: 11 – 13.10.2024 r.

Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego WYSPA , ul. Budowlanych 23,  80-298 Gdańsk
(siedziba firmy Olicon Sp. z o.o.) Wyznacz trasę

Cena szkolenia:  1550 zł (w tym 250 złotych opłata kwalifikacyjna płatna 7 dni od potwierdzenia zgłoszenia)*
Pozostała kwota 1300 zł płatna do 30 dni przed rozpoczęciem kursu.


Wpłaty należy dokonać na rachunek:
97 1240 1268 1111 0011 0698 3923 Bank Pekao S.A.
II O. w Gdańsku, ul. Garncarska 23, 80-893 Gdańsk
Nazwa odbiorcy :
Olicon Sp. z o.o. ul. Budowlanych 23, 80-298 Gdańsk
Tytuł wpłaty:
opłata kwalifikacyjna za kurs: ………………………………………………oraz Imię i Nazwisko.


 

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje wykreślenie z listy uczestników.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność wpłat!
* W przypadku rezygnacji z kursu opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi.

Zapisy: Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: akademia@olicon.com.pl   tel: 58 761 01 00 lub 601 335 322

Tematyka szkolenia:

Blok I

  • Umiejętności, rola i obszary aktywności komunikacyjnego partnera.
  • Warsztat – Od czego zacząć? Zachowania komunikacyjne i ich funkcja.
  • Kod komunikacyjny. Wyłanianie dominującego sposobu przekazywania informacji użytkownika AAC.
  • Organizacja przestrzeni i pozycja podczas sytuacji komunikacyjnej.
  • Użytkownicy zależni od wspomagających działań partnera.
  • Pojęcie strategii AAC: cele, przebieg i zachowania docelowe.
  • Schemat postępowania partnera. Sposoby rozwijania, podtrzymywania i ulepszania komunikacyjnych więzi.
  • Tworzenie, opisywanie i modyfikowanie strategii AAC.
  • Planowanie strategii AAC opartych na modelu aktywnym.
  • Warsztat – Określanie celów oraz elementów modelu aktywnego użytkownika.
  • Warsztat – Obszary aktywności partnera i działania partnera.
  • Warsztat – Konstruowanie pierwszych strategii i ich modyfikacja.
  • Ocena efektywności porozumiewania się – skala umiejętności komunikacyjnych z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC.
  • Jak korzystać z Protokołu do Karty Oceny? Zastosowanie klucza od karty oceny w zakresie:
   przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą, ogólnego nastawienia i motywacji do komunikacji.
  • Praktyka stosowania AAC – doświadczenia szkół i placówek terapeutycznych.

Blok II, III

  • Indywidualne systemy komunikacyjne tworzone w warunkach szkolnych – perspektywa rozwojowa.
  • Budowanie systemu językowego poprzez tworzenie unikalnych kodów komunikacyjnych z użytkownikiem AAC.
  • Warsztat – Czytanie uczestniczące.
  • Wykorzystanie tablic połączonych. Poszerzanie obszarów uczestnictwa użytkownika AAC.
  • Warsztat – Organizacja przestrzeni i pozycja podczas sytuacji komunikacyjnej. Cele oddziaływania i elementy modelu aktywnego.
  • Osadzenie oddziaływań wspomagających w strategiach dotyczących planowania .
  • Zajęcia grupowe – Wdrażanie działań terapeutycznych o charakterze komunikacyjnym.
  • Rozwiązania dostępowe w zakresie dostosowania włączników w praktyce.
  • Warsztat – Organizacja przestrzeni z wykorzystaniem włączników. Identyfikowanie elementów modelu aktywnego.
  • Tworzenie bazy pomocy AAC – pliki do pobrania.
  • Planowanie komunikacyjnego systemu. Konstruowanie innowacyjnych strategii AAC.
  • Korzyści z superwizji oraz analizy materiału wideo. Poszukiwanie efektywnych rozwiązań.

 Serdecznie zapraszamy!

  Zapisz się na ten kurs

  Poniższe dane są nam niezbędne do wystawienia certyfikatu/zaświadczenia.

  Dane osobowe

  Imię
  Nazwisko
  Pesel
  Wykształcenie
  Zawód wykonywany
  Miejsce pracy
  Staż pracy

  Adres zamieszkania

  Ulica
  Miejscowość
  Kod pocztowy
  Telefon
  Email
  Dane do faktury

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną:


  ZGŁOSZENIE Z KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Nr identyfikacyjny: F – 8.5/2

  Nr wydania: 2 z dnia 07.09.2018

  Na naszym blogu

  Wakacyjna Akademia Wyspiaków

  Oferta Zajęć Wakacyjnych dla Dzieci w Centrum Terapii Wyspa. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy wakacyjny program w Centrum Terapii Wyspa – Wakacyjną Akademię Wyspiaków! Nasze zajęcia to wspaniała okazja do nauki, zabawy i rozwoju w przyjaznym i wspierającym środowisku. Przygotowaliśmy bogaty program, który pomoże dzieciom rozwijać ich umiejętności społeczne,…

  Safe and Sound Protocol (SSP)

    🔊 Czym jest Safe and Sound Protocol (SSP)? 🔊SSP, czyli Safe and Sound Protocol, to innowacyjny protokół terapeutyczny, który sięga głęboko do mechanizmów naszego organizmu, aby pomóc w regulacji pracy nerwu błędnego oraz innych nerwów czaszkowych. W jaki sposób? Poprzez starannie dobraną, specjalnie zmodulowaną…

  Ferie zimowe z TUS

  Halo Trójmiasto! Zapraszamy Na Zimowe Turnusy Treningu Umiejętności Społecznych!!! Termin: Zajęcia codziennie w okresie ferii 29 stycznia – 2 lutego, 5 lutego – 9 lutego Turnusy: Dwa tygodniowe (możliwość wyboru dwóch turnusów) Grupy: Grupa 1 (wiek 7-9 lat) 16:00-16:50 Grupa 2 (wiek 10-12 lat) 17:00-17:50 Kwalifikacja: Kwestionariusz wywiadu…

  Kiedy pracujemy?

  pon – pt 8 – 16
  sob – nie nie pracujemy

  Gdzie jesteśmy?

  Olicon Sp. z o.o.
  Ul. Budowlanych 23
  80-298 Gdańsk

  Jak się umówić?

  tel +48 58 761 01 00
  +48 601 335 322
  fax +48 58 761 01 09
  mail akademia@olicon.com.pl

  Umów wizytę