Szkolenia

NDT Bobath BABY

ZAPISZ SIĘ NA TEN KURS

Na kurs NDT Bobath Baby pierwszeństwo mają osoby z listy oczekujących.

Instruktorzy prowadzący:

Liliana Klimont – PT, senior Bobath tutor
Małgorzata Szmurło –  Ph MD
Rena Chamudot – PhD, OTsenior Bobath tutor
Marleen D`hondt, SLT, senior Bobath tutor
Beata Wasicka, asystent, PT Bobath tuto

Kurs przeznaczony jest dla: fizjoterapeuci, którzy legitymują się dyplomem fizjoterapeuty, mgr. rehabilitacji ruchowej, logopedzi, terapeuci zajęciowi, a także ukończyli kurs podstawowy NDT Bobath.

Termin kursu: 24.06-03.07.2023r.

Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego WYSPA , ul. Budowlanych 23,  80-298 Gdańsk
(siedziba firmy Olicon Sp. z o.o.) Wyznacz trasę

Cena szkolenia: 7500 zł (w tym 1000 złotych opłata kwalifikacyjna płatna 7 dni od potwierdzenia zgłoszenia)*
Pozostała kwota 6500 zł płatna do 30 dni przed rozpoczęciem kursu.


Wpłaty należy dokonać na rachunek:
97 1240 1268 1111 0011 0698 3923 Bank Pekao S.A.
II O. w Gdańsku, Ul. Garncarska 23, 80-893 Gdańsk
Nazwa odbiorcy :
Olicon Sp. z o.o. ul. Budowlanych 23, 80-298 Gdańsk
Tytuł wpłaty:
opłata kwalifikacyjna za kurs: ………………………………………………oraz Imię i Nazwisko.


Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje wykreślenie z listy uczestników.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność wpłat!
* W przypadku rezygnacji z kursu opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi.

Zapisy: Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: akademia@olicon.com.pl   tel: 58 761 01 00 lub 601 335 322

Ilość godzin: 80 godzin (x45 min)

Tematyka kursu:

  • typowy i nietypowy rozwój dziecka w pierwszym roku życia (niemowlęta i małe dzieci z nietypowym/opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, niemowlęta urodzone przedwcześnie, niemowlęta z mózgowym porażeniem dziecięcym, funkcjonalne zaburzenia widzenia zwiazane z wczesnym uszkodzeniem OUN, zaburzenia regulacji)
  • wczesna diagnostyka dzieci urodzonych przedwczesnie i dzieci z grupy „ryzyka”.
  • Aktualne kierunki we wczesnej stymulacji i wsparciu rozwoju psychomotorycznego w oparciu o ICF
  • Rozwój zmysłów i znaczenie procesów integracji i przetwarzania bodzców sensorycznych.
  • Znaczenie zabawy w rozwoju, aktywne uczenie się, rozwój relacji społecznych
  • od wczesnej diagnostyki funkcjonalnej do optymalnej interwencji
  • wczesna interwencja skoncentrowana na rodzinie
  • Logopedia: rozwój funkcji przyjmowania pokarmu we wczesnym okresie życia: od ssania do przyjmowania pokarmów stałych. Narzędzia diagnostyczne w ocenie gotowości do przyjmowania pokarmu (feeding readiness assessment (EFS, SOFFI, Neo-eat, Pedi-eat, ), terapia wybranych zaburzeń przyjmowania pokarmu)

W czasie szkolenia uczestnicy będą pracować praktycznie z niemowlętami w wieku 0-24 miesięcy z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii i obrazie klinicznym (oparte na podejściu „problem solving”).


 

  Zapisz się na ten kurs

  Poniższe dane są nam niezbędne do wystawienia certyfikatu/zaświadczenia.

  Dane osobowe

  Imię
  Nazwisko
  Data urodzenia
  Miejsce urodzenia
  Pesel
  Wykształcenie
  Zawód wykonywany
  Miejsce pracy
  Staż pracy

  Adres zamieszkania

  Ulica
  Miejscowość
  Kod pocztowy
  Telefon
  Email
  Dane do faktury

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną:


  ZGŁOSZENIE Z KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Nr identyfikacyjny: F – 8.5/2

  Nr wydania: 2 z dnia 07.09.2018

  Na naszym blogu

  Drodzy Maturzyści!!!!

  Centrum Terapii Wyspa wychodzi Wam na przeciw !!! Przygotowania do egzaminu już nie musza spędzać Wam snu z powiek !!!Mamy dla Was rozwiązanie : Treningi EEG Biofeedback Gwarantujemy : Poprawę pamięci – Biofeedback powoduje przyspieszenie procesów zapamiętywania, co przekłada się na szybszą i efektywniejszą naukę. Poprawę uwagi- Biofeedback…

  Zajęcia kliniczne

  Drodzy Pacjenci! Od 17 lutego Centrum Terapii Wyspa w porozumieniu z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu będzie realizować zajęcia kliniczne. Zapraszamy serdecznie na diagnostykę i terapię zaburzeń postawy ciała w promocyjnej cenie! Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Recepcji pod nr telefonu 601-330-664dr Paulina Ewertowska, studenci AWFiS…

  SENSOPLASTYKI

  Halo! Halo! Trójmiasto! Otwieramy zapisy na zajęcia grupowe z SENSOPLASTYKI #Sensoplastyka® Zajęcia wychodzą naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci. Sensoplastyka daje możliwość stymulowania wszystkich zmysłów takich jak – węch, smak, wzrok, słuch i czucie. Poprzez polisensoryczne zabawy poszerzamy świat dziecięcych doznań.

  Kiedy pracujemy?

  pon – pt 8 – 16
  sob – nie nie pracujemy

  Gdzie jesteśmy?

  Olicon Sp. z o.o.
  Ul. Budowlanych 23
  80-298 Gdańsk

  Jak się umówić?

  tel +48 58 761 01 00
  +48 601 335 322
  fax +48 58 761 01 09
  mail akademia@olicon.com.pl

  Umów wizytę