Już teraz dzielimy się z Wami dobrą wiadomością! Od stycznia 2019 roku zwiększamy ilość miejsc na bezpłatne terapie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju!

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ?
W ramach wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy specjalistyczną pomoc dzieciom, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole i posiadają Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Z terapii w naszej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej WYSPA skorzystać mogą dzieci, które nie realizują zajęć WWRD w innym podmiocie. 

CO OFERUJEMY ?

W zależności od zaleceń zamieszczonych w Opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju proponujemy:

  • Fizjoterapię (NDT Bobath, Terapię wad postawy, Wielowymiarową Manualną Terapię Stóp)
  • Terapię Ręki
  • Terapię Logopedyczną i Neurologopedyczną
  • Terapię Psychologiczną
  • Terapię Pedagogiczną
  • Integrację Sensoryczną

JAK SKORZYSTAĆ ?

Aby dziecko mogło wziąć udział w bezpłatnych zajęciach w ramach WWRD  prosimy skontaktować się z Recepcją w celu złożenia odpowiedniej dokumentacji. Po dostarczeniu właściwej dokumentacji dziecko zostanie wpisane na listę pacjentów oczekujących na określoną terapię ustaloną w porozumieniu Opiekuna Dziecka z Dyrektorem NPPP WYSPA.  

* Chcielibyśmy poinformować, iż lista dzieci oczekujących na terapię Integracji Sensorycznej jest tak długa, iż pierwszeństwo mają osoby już oczekujące  (około 40 dzieci).  Wolne miejsca oferujemy na wszystkie pozostałe rodzaje terapii.