Rozpoczynamy WAKACJE, a wraz z nimi poza stałym harmonogramem terapeutycznym mamy do zaproponowania kilka Nowości.

W naszej wakacyjnej ofercie między innymi:

  • turnusy rehabilitacyjne -tygodniowe turnusy obejmujące 3 godziny  terapii dziennie. Rodzaj terapii dobierany jest w porozumieniu Rodzic- Terapeuta w zależności od indywidualnych potrzeb danego dziecka. Cena turnusu 1200 zł.
  • zajęcia socjoterapeutyczne– mające charakter spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia. Rolą socjoterapeuty jest zbudowanie relacji wśród uczestników jak i pomiędzy prowadzącym a grupą. Socjoterapeuta stwarza sytuacje, dzięki którym uczestnicy zdobywają nowe kompetencje do radzenia sobie w trudnych dla nich sytuacjach. Cena karnetu 250 zł (cena obejmuje 5 spotkań)
  • karnety rehabilitacyjne- w cenie 800 zł za 10 terapii (do wyboru: Integracja Sensoryczna, Ćwiczenia Indywidualne, Terapia NDT Bobath). Codziennie 1 godzina terapii przez 2 tygodnie.
  • karnety biofeedback- w cenie 800 zł za 10 terapii, 1 godzina dziennie przez 2 tygodnie.

Po więcej informacji prosimy dzwonić do nas pod numer 58 736 54 00 lub
48 601 330 664.

Życzymy udanych WAKACJI !!!