Szkolenia

AAC moduł I – Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji pod superwizją.

ZAPISZ SIĘ NA TEN KURS

Prowadzący: Magdalena Grycman – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany”, „Dom na nowo malowany”, „Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych”, trzech zestawów ćwiczeń pt. „Jedzenie”, „Emocje” i „Ciągi czynności, gry i zabawy” z serii „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się”, jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 logopedów i neurologopedów
 pedagogów specjalnych i psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
 fizjoterapeutów
 rodziców dzieci
 lekarzy

Termin kursu: 12-14.05.2023r.

Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego WYSPA , ul. Budowlanych 23,  80-298 Gdańsk
(siedziba firmy Olicon Sp. z o.o.) Wyznacz trasę

Cena szkolenia:  1550 zł (w tym 250 złotych opłata kwalifikacyjna płatna 7 dni od potwierdzenia zgłoszenia)*
Pozostała kwota 1300 zł płatna do 30 dni przed rozpoczęciem kursu.


Wpłaty należy dokonać na rachunek:
97 1240 1268 1111 0011 0698 3923 Bank Pekao S.A.
II O. w Gdańsku, ul. Garncarska 23, 80-893 Gdańsk
Nazwa odbiorcy :
Olicon Sp. z o.o. ul. Budowlanych 23, 80-298 Gdańsk
Tytuł wpłaty:
opłata kwalifikacyjna za kurs: ………………………………………………oraz Imię i Nazwisko.


 

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje wykreślenie z listy uczestników.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność wpłat!
* W przypadku rezygnacji z kursu opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi.

Zapisy: Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: akademia@olicon.com.pl   tel: 58 761 01 00 lub 601 335 322

Tematyka szkolenia:

Blok I

  • Umiejętności, rola i obszary aktywności komunikacyjnego partnera.
  • Warsztat – Od czego zacząć? Zachowania komunikacyjne i ich funkcja.
  • Kod komunikacyjny. Wyłanianie dominującego sposobu przekazywania informacji użytkownika AAC.
  • Organizacja przestrzeni i pozycja podczas sytuacji komunikacyjnej.
  • Użytkownicy zależni od wspomagających działań partnera.
  • Pojęcie strategii AAC: cele, przebieg i zachowania docelowe.
  • Schemat postępowania partnera. Sposoby rozwijania, podtrzymywania i ulepszania komunikacyjnych więzi.
  • Tworzenie, opisywanie i modyfikowanie strategii AAC.
  • Planowanie strategii AAC opartych na modelu aktywnym.
  • Warsztat – Określanie celów oraz elementów modelu aktywnego użytkownika.
  • Warsztat – Obszary aktywności partnera i działania partnera.
  • Warsztat – Konstruowanie pierwszych strategii i ich modyfikacja.
  • Ocena efektywności porozumiewania się – skala umiejętności komunikacyjnych z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC.
  • Jak korzystać z Protokołu do Karty Oceny? Zastosowanie klucza od karty oceny w zakresie:
   przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą, ogólnego nastawienia i motywacji do komunikacji.
  • Praktyka stosowania AAC – doświadczenia szkół i placówek terapeutycznych.

Blok II, III

  • Indywidualne systemy komunikacyjne tworzone w warunkach szkolnych – perspektywa rozwojowa.
  • Budowanie systemu językowego poprzez tworzenie unikalnych kodów komunikacyjnych z użytkownikiem AAC.
  • Warsztat – Czytanie uczestniczące.
  • Wykorzystanie tablic połączonych. Poszerzanie obszarów uczestnictwa użytkownika AAC.
  • Warsztat – Organizacja przestrzeni i pozycja podczas sytuacji komunikacyjnej. Cele oddziaływania i elementy modelu aktywnego.
  • Osadzenie oddziaływań wspomagających w strategiach dotyczących planowania .
  • Zajęcia grupowe – Wdrażanie działań terapeutycznych o charakterze komunikacyjnym.
  • Rozwiązania dostępowe w zakresie dostosowania włączników w praktyce.
  • Warsztat – Organizacja przestrzeni z wykorzystaniem włączników. Identyfikowanie elementów modelu aktywnego.
  • Tworzenie bazy pomocy AAC – pliki do pobrania.
  • Planowanie komunikacyjnego systemu. Konstruowanie innowacyjnych strategii AAC.
  • Korzyści z superwizji oraz analizy materiału wideo. Poszukiwanie efektywnych rozwiązań.

 Serdecznie zapraszamy!

  Zapisz się na ten kurs

  Poniższe dane są nam niezbędne do wystawienia certyfikatu/zaświadczenia.

  Dane osobowe

  Imię
  Nazwisko
  Data urodzenia
  Miejsce urodzenia
  Pesel
  Wykształcenie
  Zawód wykonywany
  Miejsce pracy
  Staż pracy

  Adres zamieszkania

  Ulica
  Miejscowość
  Kod pocztowy
  Telefon
  Email
  Dane do faktury

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną:


  ZGŁOSZENIE Z KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Nr identyfikacyjny: F – 8.5/2

  Nr wydania: 2 z dnia 07.09.2018

  Na naszym blogu

  Drodzy Maturzyści!!!!

  Centrum Terapii Wyspa wychodzi Wam na przeciw !!! Przygotowania do egzaminu już nie musza spędzać Wam snu z powiek !!!Mamy dla Was rozwiązanie : Treningi EEG Biofeedback Gwarantujemy : Poprawę pamięci – Biofeedback powoduje przyspieszenie procesów zapamiętywania, co przekłada się na szybszą i efektywniejszą naukę. Poprawę uwagi- Biofeedback…

  Zajęcia kliniczne

  Drodzy Pacjenci! Od 17 lutego Centrum Terapii Wyspa w porozumieniu z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu będzie realizować zajęcia kliniczne. Zapraszamy serdecznie na diagnostykę i terapię zaburzeń postawy ciała w promocyjnej cenie! Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Recepcji pod nr telefonu 601-330-664dr Paulina Ewertowska, studenci AWFiS…

  SENSOPLASTYKI

  Halo! Halo! Trójmiasto! Otwieramy zapisy na zajęcia grupowe z SENSOPLASTYKI #Sensoplastyka® Zajęcia wychodzą naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci. Sensoplastyka daje możliwość stymulowania wszystkich zmysłów takich jak – węch, smak, wzrok, słuch i czucie. Poprzez polisensoryczne zabawy poszerzamy świat dziecięcych doznań.

  Kiedy pracujemy?

  pon – pt 8 – 16
  sob – nie nie pracujemy

  Gdzie jesteśmy?

  Olicon Sp. z o.o.
  Ul. Budowlanych 23
  80-298 Gdańsk

  Jak się umówić?

  tel +48 58 761 01 00
  +48 601 335 322
  fax +48 58 761 01 09
  mail akademia@olicon.com.pl

  Umów wizytę