Zajęcia rewalidacji indywidualnej prowadzimy dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej
Celem zajęć jest stawianie na mocne strony dziecka, jego zainteresowania oraz szukanie tego co w nim najlepsze. Rewalidacja przygotowuje dziecko z niepełnosprawnością do uczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym, a w dalszej kolejności do życia w społeczeństwie. Jej działania mają charakter wzmacniający, usprawniający i kompensacyjny, które są dostosowane do potrzeb oraz możliwości rozwojowych dziecka.
Terapia ma na celu:

  • doskonalenie i rozwijanie odbioru wrażeń zmysłowych;
  • doskonalenie i rozwijanie myślenia i koncentracji uwagi;
  • rozwijanie wyobraźni;
  • doskonalenie i rozwijanie pamięci;
  • usprawnianie myślenia przyczynowo-skutkowego;
  • rozwijanie orientacji przestrzennej;
  • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej;
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowej;
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
  • rozwijanie małej i dużej motoryki;
  • wdrażanie do samoobsługi i zaradności życiowej;
  • kształtowanie i rozwijanie procesów poznawczych;
  • korygowanie niepożądanych zachowań;
  • wspomaganie nauki czytania, pisania, pojęć matematycznych.

Zajęcia prowadzi: mgr Joanna Szymańska

Zadzwoń: 601 330 664