Nasza Oferta

Neuroflow – aktywny trening słuchowy

Aktywny trening słuchowy Neuroflow

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w jednym z certyfikowanych ośrodków Neuroflow.

Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Definicja CAPD

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – zaburzenia funkcji słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego. Upraszczając : to, co słyszy ucho mózg musi przetworzyć, aby zrozumieć. Właśnie ten proces przetwarzania, zachodzący w centralnym układzie nerwowym, gwarantuje sukces w przyswojeniu i zrozumieniu wszelkich informacji pozyskanych drogą słuchową.

Współwystępowanie CAPD

Współwystępować może on z różnymi deficytami tj. dysleksja, specyficzne trudności w nauce, opóźniony rozwój mowy, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, autyzm, zespół Aspergera. Najczęściej spotykanymi objawami problemów z przetwarzaniem słuchowym są zaburzenia rozumienia mowy w szumie, hałasie czy mowy zniekształconej, zaburzenia w zakresie rozumienia i nadawania mowy, pisania czytania, zaburzenia koncentracji, uwagi na bodźcach słuchowych, zaburzenia pamięci słuchowej, zaburzenia słuchu fonologicznego.

Symptomy zachowania dziecka z CAPD:

 • łatwa męczliwość podczas czynności wymagających długotrwałego słuchania, długich rozmów, trudności nasilają się w hałaśliwym otoczeniu;
 • lepsze funkcjonowanie w warunkach jeden na jeden;
 • mylenie podobnie brzmiących wyrazów;
 • problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi i koncentracji słuchowej;
 • mimo uważnego słuchania, trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem długich, skomplikowanych poleceń, instrukcji słownych;
 • kłopoty z zapamiętywaniem informacji przekazanej kanałem słuchowym;
 • nadwrażliwość na niektóre dźwięki;
 • częsta prośba o powtórzenie słyszanej informacji;
 • trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, ubogie słownictwo;
 • monotonna mowa;
 • trudności z liczeniem, nauką tabliczki mnożenia, z zapamiętaniem dni tygodnia, miesięcy, dat, godzin, numerów telefonów;
 • potrzeba większej ilości czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji;
 • trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków mowy, jak np. p/b, t/d , k/g, i błędne ich zapisywanie;
 • w dzieciństwie możliwe częste wysiękowe zapalenie uszu;
 • opóźniony rozwój mowy lub długo utrzymująca się wada wymowy;
 • trudności z prawidłowym pisaniem, ortografią, czytaniem;
 • w szkole pozostawanie na uboczu,  niska samoocena.

Diagnoza CAPD Neuroflow

Badanie podzielone jest na 3 etapy:

 1. Szczegółowy wywiad – terapeuta/provider Neuroflow wraz z rodzicem wypełnia kwestionariusz dotyczący rozwoju dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka oraz trudności w uczeniu się i komunikacji.
 1. Ocena czułości słuchu dziecka – badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzić, czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Tylko prawidłowy wynik audiometrii tonalnej pozwala na przeprowadzenie diagnozy CAPD.
 2. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow dla trzech poziomów rozwojowych:
  – dzieci w wieku przedszkolnym (4-5lat) – 3 podtesty TRW TRS ASPN-S
  – młodszym szkolnym (6-8lat) – 6 podtestów TRW TRS ASPN-S ASPN-z DDT FPT
  – szkolnym i młodzieży (9-12lat) – 8 podtestów TRW TRS ASPN-S ASPN-  DDT FPT GDT DLF

Bateria znormalizowanych testów oceniających wyższe funkcje słuchowe metodą Neuroflow zawiera:

1.TRW – test reakcji wzrokowej
2. TRS – test reakcji słuchowej
3. ASPN-S – adaptacyjny test rozumienia słów w szumie
4. ASPN-Z – adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie
5. DDT – test rozdzielnouszny cyfrowy
6. FPT – test sekwencji częstotliwości
7. GDT – test wykrywania przerw
8. DLF – test różnicowania wysokości dźwięków

Dokładna diagnoza wyższych funkcji słuchowych pozwala zaklasyfikować dziecko do jednego z profili klinicznych APD i dzięki temu jak najlepiej dobrać program terapii odpowiadający potrzebom dziecka.

Diagnoza trwa 1-1,5 godziny.

Terapia ATS Neuroflow

Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka, umożliwia poprawę sprawności wyższych funkcji słuchowych. Został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i neurologopedii.

Aktywny trening słuchowy Neuroflow podzielony jest na 3 etapy. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną przez certyfikowanego providera, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Cała trzyetapowa terapia trwa około 6-8 miesięcy.

Na naszym blogu

Safe and Sound Protocol (SSP)

  🔊 Czym jest Safe and Sound Protocol (SSP)? 🔊SSP, czyli Safe and Sound Protocol, to innowacyjny protokół terapeutyczny, który sięga głęboko do mechanizmów naszego organizmu, aby pomóc w regulacji pracy nerwu błędnego oraz innych nerwów czaszkowych. W jaki sposób? Poprzez starannie dobraną, specjalnie zmodulowaną…

Ferie zimowe z TUS

Halo Trójmiasto! Zapraszamy Na Zimowe Turnusy Treningu Umiejętności Społecznych!!! Termin: Zajęcia codziennie w okresie ferii 29 stycznia – 2 lutego, 5 lutego – 9 lutego Turnusy: Dwa tygodniowe (możliwość wyboru dwóch turnusów) Grupy: Grupa 1 (wiek 7-9 lat) 16:00-16:50 Grupa 2 (wiek 10-12 lat) 17:00-17:50 Kwalifikacja: Kwestionariusz wywiadu…

Ćwiczenia grupowe dla osób dorosłych

🌟🏋️‍♀️ NOWY ROK, NOWE POSTANOWIENIA! 🏋️‍♂️🌟 Witajcie Kochani! Rozpoczęliśmy rok 2024 i z determinacją realizujemy nasze postanowienia! 💪 Wiemy, że siłownie są teraz pełne entuzjastycznych osób i jest to naprawdę niesamowite! Jednak pamiętajcie, że dbanie o swoje zdrowie i kondycję to nie tylko sprawa młodych. 🌟 Dla tych, którzy szukają…

Kiedy pracujemy?

pon – pt 8-19
sob 10-15
nie nie pracujemy

Gdzie jesteśmy?

Kartuska 214, 80-122 Gdańsk

Jak się umówić?

tel

48 601 330 664
mail recepcja@olicon.com.pl

Umów wizytę