Nowość w ofercie! MIKROPOLARYZACJA!
Zapraszamy na turnusy 10 x 100 zł
Turnus poprzedzamy diagnozą QEEG oraz po zakończeniu cyklu diagnozą porównawczą.
Mikropolaryzację wykorzystujemy również podczas zajęć z neurologopedą Katarzyną Surdyką (dopłata 70,00 zł)
Mikropolaryzacja mózgu tDCS to metoda leczenia i rehabilitacji dorosłych i dzieci z wyzwaniami neurologicznymi.
Jest to metoda wykorzystująca fakt plastyczności ludzkiego mózgu.
Elektrostymulacja przezczaszkowa działa neuromodulująco i pobudza komórki nerwowe do odbudowy i tworzenia nowych połączeń nerwowych, co skutkuje przywróceniem integralności centralnego układu nerwowego.
Twórcą tej terapii jest A.M. Sheliakin z I.G. Preobrażenskaja z Instytutu Rehabilitacji Medycznej im. prof. O.W. Bogdanowa (Sankt Petersburg, Rosja). Jest ona przezczaszkową stymulacją mózgu prądem stałym metodą tDCS (ang. Transcranial direct current stimulation).
Jest metodą całkowicie bezpieczną, nieinwazyjną, a także bezbolesną wykonywaną za pomocą elektrod powierzchniowych, które są umieszczane na głowie pacjenta.
Stosuje się prąd galwaniczny o natężeniu 1-2 mA i stałym kierunku, który ma na celu neuromodulację ośrodków korowych, aby doszło do utrwalonej cyklicznie powtarzalności wzbudzeń.
Terapia ta ma swoje zastosowanie w neurorehabilitacji chorych zarówno z uszkodzeniami mózgowia jak również różnymi dysfunkcjami neurologicznymi.
Stymulacja prądem o stałym natężeniu ma pozytywny wpływ na modulacje czynności zakłóconych obwodów neuronowych, toruje naturalną kaskadę procesów samo naprawczych.
Stąd też dochodzi do aktywacji zjawiska neuroplastyczności kompensacyjnej i promowania treningu ruchowego, afektywnego oraz poznawczego, w tym trening pamięciowy, logopedyczny, a także spostrzegania i koncentracji uwagi. Najlepszy efekt uzyskiwany jest poprzez połączenie mikropolaryzacji przezczaszkowej z neurorehabilitacją. Bierna modulacja wywoływana elektrycznie zarówno przyspiesza jak i ułatwia uzyskanie maksymalnego efektu po treningu terapeutycznym.
Wskazaniami do mikropolaryzacja tDCS są m.in.:

Dla Kogo?
Wykorzystanie mikropolaryzacji tDCS ma bardzo szerokie zastosowanie, a w szczególności:

  • mózgowe porażenie dziecięce
  • Zespół Downa
  • Autyzm
  • ADHD
  • udary mózgu,
  • afazje,
  • urazy czaszkowo – mózgowe z deficytem neurologicznym,
  • migrena,
  • dystonia,
  • dysfunkcje pamięci,
  • choroby zwyrodnieniowe mózgu (Parkinsona, Alzheimera),
  • depresja,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • trudności szkolne,
  • zaburzenia psychoemocjonalne i psychosomatyczne,
  • opóźniony rozwój psychomotoryczny,
  • zaburzenia rozwojowe u dzieci,
  • zaburzenia odżywiania i łaknienia.

Przeciwskazania:

  • Ciała obce, metalowe klipsy, implanty
  • Nowotwór
  • Rozrusznik serca
  • Ciąża
  • Zastawka mózgowa
  • Padaczka* – nie jest przeciwskazaniem bezwzględnym, może być prowadzona pod kontrolą neurologa.

Powikłania:

zaczerwienienie skóry w miejscu przyłożenia elektrod, które mija już po kilku minutach po zabiegu.
Jak wygląda zabieg?
Cykl terapeutyczny wymaga codziennych sesji od kilku do kilkudziesięciu minut w ciągu kolejnych 10 dni (konieczna jest systematyczna terapia z przerwą nie dłuższą niż dwa dni).
Natomiast przeciwwskazaniami są: ciąża, ciała obce (klipsy metalowe, implanty). Jedynym powikłaniem po zabiegu jest zaczerwienienie skóry w miejscu przyłożenia elektrod, ale mija ono już po kilku minutach po zabiegu.

Źródło:
energia.city Mikropolaryzacja – wykład “Kliczne i fizjologiczne aspekty terapii mikropolaryzacjnej”, A.M. Sheliakin, I.G. Preobrażenskaja Instytut Rehabilitacji Medycznej im. prof. O.W. Bogdanowa Sankt Petersburg, Rosja