Nasza Oferta

Neuroflow – aktywny trening słuchowy

Oferta skierowana do dzieci:

  • mających trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest gwar lub hałas,
  • mających trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
  • których uwagę  łatwo odwracają dźwięki z otoczenia,
  • które mają trudności w uczeniu się,
  • które nie potrafią dłużej utrzymać uwagi na zadaniu,
  • często „wyłączających się”, będących myślami gdzie indziej, sprawiających wrażenie nieobecnego,
  • które chorowały na przewlekłe wysiękowe lub częste zapalenie ucha.

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD.

POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE

Diagnoza podzielona jest na kilka etapów:

1. Szczegółowy wywiad – terapeuta pyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji.

2. Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzić czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.

3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow: dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe, dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych, dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych.

4. Po wykonaniu diagnozy terapeuta omawia wyniki diagnozy z rodzicami. Rodzice otrzymują raport z diagnozy oraz analizę wyników.

Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o: wymaganiach technicznych, cenie każdego z  etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy), roli jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych, zobaczą demonstracyjny, skrócony trening.

Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

CO USPRAWNIA TRENING SŁUCHOWY NEUROFLOW:

różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych, utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie, podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób, wydłuża pamięć słuchową, rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka. W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Na naszym blogu

Prawidłowości rozwoju psychoruchowego niemowląt.

Każdy świeżo upieczony Rodzic bacznie obserwuje rozwój swojego dziecka. Często porównuje jego dynamikę do innych niemowląt  z bliskiego otoczenia, czy też z tabelami określającymi prawidłowości rozwoju. Podczas oceny rozwoju psychoruchowego Maluszka nie możemy zapominać, że każde dziecko prezentuje  indywidualne tempo nabywania kolejnych umiejętności, które jest nie tylko…

Kiedy pracujemy?

pon – pt 8-19
sob 10-15
nie nie pracujemy

Gdzie jesteśmy?

Kartuska 214, 80-122 Gdańsk

Jak się umówić?

tel

58 736 54 00 / 48 601 330 664
mail recepcja@olicon.com.pl

Umów wizytę