Przed nami piękny projekt!
Od nowego Roku Szkolnego otwieramy grupę wsparcia dla Rodziców Dzieci z niepełnosprawnościami.
Spotkania będą całkowicie bezpłatne!!!
Wsparcie finansowe otrzymamy od Fundacji Wyspa Skarbów

Badania w przestrzeni publicznej pokazały, iż w Gdańsku nie ma grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych , a jest to przez nich wyczekiwane. Rodzic jest pozostawiony samemu sobie kiedy dowiaduje się że jego uprawnione dziecko jest niepełnosprawne . Już od samego początku sam szuka specjalistów , sam szuka informacji co dalej i sam zmaga się z tą trudną sytuacją. Jest to tak duże obciążenie dla organizmu rodzica, iż traci on swoją tożsamość i plany często ulega marazmowi oraz ukrytej depresji.
Celem projektu zatem jest stworzenie takiej przestrzeni dla rodziców którym będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami na temat rodzicielstwa, problemów czy rozwoju swoich dzieci. To swoista „opieka wytchnieniowa dla rodzica” polegająca na relaksacji, rozmowie ze specjalistami, uzyskaniu wparcia dla dziecka w postaci rehabilitacji, sprzętu medycznego czy konsultacji, pozyskania dofinansowania , a także zaspokojenia potrzeb akceptacji , bezpieczeństwa oraz samorealizacji.
W ramach projektu chcemy organizować cykliczne szkolenia i spotkania z logopedami , psychologami, rehabilitantami oraz lekarzami , pedagogami. Dla tych rodziców którzy nie mają możliwości pozostawiania dziecka pod opieki innej osoby przewidujemy wykwalifikowanych animatorów. Ponadto nasz projekt przewiduje raz w miesiąc warsztaty dla rodziców i dzieci by wspólnie mogli być ze sobą i doświadczać radości z zabawy.

Zadania grupy wsparcia:
1. Dzielenie się doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Rodzice mogą przekonać się czy mają podobne problemy, wymienić się informacjami .
2. Spotkania grupy odbywają się raz w miesiącu, moderat tych spotkań ma za zadanie dbać o to by każdy uczestnik spotkania uzyskał pomoc jakiej oczekuje.
3. Oprócz rozmów przewidziane są warsztaty psychologiczno -pedagogiczne mające na celu integrację rodziców oraz wyposażenie ich w umiejętności psychologiczne oraz zorganizowanie przestrzeni do możliwości odreagowania stresów i napięć dnia codziennego. Bo jak twierdzi terapeuta Wojciech Eichelberger: „Tylko szczęśliwy rodzic potrafi wychować szczęśliwe dziecko”.
4. Organizowanie spotkań ze specjalistami oraz szkoleń dotyczących od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez wszystkie etapy edukacyjne dzieci .
5. Organizowanie zajęć warsztatowych dla rodziców i dzieci , aby wspólnie mogli się cieszyć z bycia ze sobą i posiadania siebie nawzajem.

JAK WYGLĄDAJĄ NASZE SPOTKANIA
1. Poznajemy się – mówimy coś o sobie.
2. Wymieniamy poglądy na temat wychowania dzieci, radzenia sobie w sytuacjach problemowych.
3. Przedstawiamy instytucje, specjalistów, lekarzy, którzy są godni polecenia
4. Konsultujemy się, podejmujemy wspólnie z rodzicem decyzje co do dalszej pracy z dzieckiem w przedszkolu i w domu.
5. Miło spędzamy czas, jesteśmy dla siebie.

Rezerwujcie swoje terminy u Pani Ani w rejestracji ☎️ 601 330 664