Szkolenia

FIZJOWIDZENIE

ZAPISZ SIĘ NA TEN KURS

Prowadzący: 

Agata Hołubowicz – mgr. pedagogiki specjalnej – oligoferenopedagog, tyflopedagog, rehabilitant wzroku dzieci słabowidzących, instruktor orientacji przestrzennej. Nauczyciel dyplomowany z 23letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością – w tym niepełnosprawnością wzroku na różnych poziomach edukacji od wczesnego wspomagania rozwoju po gimnazjum. Pracowała m.in. w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Sobieszewie oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdańsku jako rehabilitant wzroku diagnozujący i wspomagający możliwości wzrokowe dzieci słabowidzących oraz dzieci z problemami neurologicznymi i korowymi zaburzeniami widzenia. Obecnie pracuje jako nauczyciel Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z MPD oraz rehabilitant wzroku w Centrum Dziecka – Wczesna Interwencja Pediatryczna.

Beata Wasicka (INSTRUKTOR Koncepcji NDT BOBATH)mgr fizjoterapii, absolwentka kierunku fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Wykładowca akademicki, koordynator i założyciel Centrum Dziecka-Wczesna Interwencja Pediatryczna. Swoja karierę zawodową rozpoczynała w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdańsku, gdzie pracowała 12 lat. Od początku swojej pracy podążała w kierunku koncepcji NDT Bobath. Pierwszy swój kurs NDT Bobath ukończyła w 2008/2009 i w kolejnych latach pogłębiała swoją wiedzę i praktykę zgodnie z koncepcją Bobath i doszkalała się na licznych kursach i szkoleniach z tematyki rehabilitacji dzieci. Uczestniczyła w wielu szkoleniach zakresu terapii neurorozwojowej i wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwoju m in.:General Movements Assessment- metoda Prechtla, TIMP (Test of Infant Motor Performance) i innych oraz prowadziła wiele kursów doszkalających z tematyki fizjoterapii pediatrycznej. W 2019 roku ukończyła kurs NDT Bobath Basic po którym otrzymała uprawnienia nauczyciela koncepcji NDT Bobath

Kurs przeznaczony jest dla: lekarz, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, psychologów oraz pielęgniarek i położnych pracujących z dziećmi a także studentów, którzy planują zawodowo zajmować się fizjoterapią pediatryczną 

WSTĘP DO FIZJOWIDZENIA:

Dlaczego potrzebujemy metod integrujących techniki pracy fizjoterapeutów i zespołu psychologiczno-pedagogicznego?
Celem każdej terapii jest poprawa funkcjonowania dziecka jako odrębnej istoty opanowującej na miarę swoich możliwości coraz to nowe kompetencje motoryczne i poznawcze.
Pracując przez wiele lat nad wspomaganiem rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną zadawaliśmy sobie pytania:

– Czy dziecko przeniesie efekty żmudnych ćwiczeń mięśni na działanie, jeżeli nie zgeneralizuje ich w zabawach wzrokowo-poznawczych w znanej sobie i szerszej przestrzeni?

– Czy bez znajomości podstaw odruchowych wzorców ruchowych w układzie nerwowym oraz zrozumienia tego co jest skutkiem zaburzeń neurologicznych, co problemem wzrokowym, a co niepełnosprawnością intelektualną jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością nie potrafią spełnić naszych (pedagogicznych) oczekiwań?

– Czy jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić jakąkolwiek funkcjonalną diagnozę (np. funkcjonalną diagnozę widzenia) bez ścisłej współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin?

Naszą odpowiedzią jest podejście zawarte w proponowanej przez nas autorskiej metodzie Fizjowidzeniu.

CEL: Celem fizjowidzenia jest wspomaganie funkcjonowania dziecka w jego środowisku (domu, żłobku, przedszkolu, szkole, przestrzeni otwartej). Fizjowidzenie choć kształtuje funkcje wzrokowe i ruchowe, nie skupia się na mięśniach i tkankach i tym jak dziecko widzi, ale na sposobie korzystania z jego zasobów fizycznych, sensorycznych i poznawczych.

 CEL GŁÓWNY: maksymalne wzmocnienie potencjału dziecka i wprowadzenie strategii funkcjonalnych możliwych do osiągnięcia dla danego dziecka.

Nowy termin kursu:  8-9.01.2022r. Termin odwołany

Miejsce: siedziba firmy Olicon Sp. z o.o.  ul. Budowlanych 23,  80-298 Gdańsk

Cena szkolenia: 900,00 zł (kwota płatna do 30 dni przed rozpoczęciem kursu)


Wpłaty należy dokonać na rachunek:
97 1240 1268 1111 0011 0698 3923 Bank Pekao S.A.
II O. w Gdańsku, Ul. Garncarska 23, 80-893 Gdańsk
Nazwa odbiorcy :
Olicon Sp. z o.o. ul. Budowlanych 23, 80-298 Gdańsk
Tytuł wpłaty:
opłata kwalifikacyjna za kurs: ………………………………………………oraz Imię i Nazwisko.


Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje wykreślenie z listy uczestników.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność wpłat!
* W przypadku rezygnacji z kursu opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi.

Zapisy: Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: akademia@olicon.com.pl , tel: 58 761 01 00 lub 601 335 322

Ilość godzin: 17 godzin lekcyjnych
 Sobota   – 09:00 – 16.30
 Niedziela – 8.30 – 15.30

Tematyka szkolenia:

  1. Współczesny pacjent będący podmiotem terapii – jak zmieniła się sytuacja zdrowotna i potrzeby terapeutyczne dzieci na przestrzeni ostatniej dekady; kto obecnie trafia pod opiekę wczesnej interwencji?
  2. Niemowlę z ryzykiem opóźnień rozwojowych – najczęstsze problem, z jakimi zgłaszają się rodzice, funkcjonalna diagnoza rozwoju motorycznego i wzrokowego, potrzeby terapeutyczne dzieci
  3. Techniki wsparcia – warsztat praktyczny, studium przypadku
  4. Dostosowanie otoczenia i materiału wzrokowego przy CVI, przy słabowzroczności; podobieństwa i różnice

Zagadnienia szczegółowe:

  • ocena sprawności wzrokowo-ruchowej, ocena funkcjonalna ruchowa, sensoryczna i wzrokowa dziecka
  • analiza wzorców ruchowych dziecka
  • wpływ odruchów na wzorce ruchowe i wzrokowe dziecka
  • samoregulacja małego dziecka, aspekt sensoryczny w rozwoju dziecka
  • strategie wsparcia motorycznego dziecka w pozycjach i przemieszczaniu się oraz zmianach pozycji
  • wyznaczanie obszaru wsparcia umiejętności wzrokowych i ruchowych ze skupieniem się na aspekcie funkcjonalnym i strefie najbliższego rozwoju
  • rozbudowywanie schematów zabawy
  • dostosowania wzrokowe
  • studium przypadków
  • warsztaty praktyczne

W trakcie warsztatów oprócz zajęć teoretycznych,  praktyczne ćwiczenia, analiza filmów.
Każdy z uczestników otrzyma Zaświadczenie zg z wymogami MEN.
Uczestnikom zapewniamy lunch, kawę, herbatę, słodki poczęstunek.


W trakcie szkolenia będą spełnione wszystkie normy odnośnie reżimu sanitarnego.
Szkolenie odbędzie się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi sytuacji epidemiologicznej – przed szkoleniem otrzymają Państwo ankietę kwalifikacyjną oraz wszystkie niezbędne wytyczne odnośnie reżimu sanitarnego, które na dany moment szkolenia będą obowiązywały w naszym kraju.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu szkolenia w zależności od sytuacji epidemicznej i obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym oraz ewentualnego odbycia części teoretycznej online, jeśli sytuacja epidemiologiczna nie będzie pozwalała na przybycie instruktorów do Polski.


  Zapisz się na ten kurs

  Poniższe dane są nam niezbędne do wystawienia certyfikatu/zaświadczenia.

  Dane osobowe

  Imię
  Nazwisko
  Data urodzenia
  Miejsce urodzenia
  Pesel
  Wykształcenie
  Zawód wykonywany
  Miejsce pracy
  Staż pracy

  Adres zamieszkania

  Ulica
  Miejscowość
  Kod pocztowy
  Telefon
  Email
  Dane do faktury

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną:


  ZGŁOSZENIE Z KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Nr identyfikacyjny: F – 8.5/2

  Nr wydania: 2 z dnia 07.09.2018

  Na naszym blogu

  Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

  Fundacja Wyspa Skarbów rozpoczęła realizację Projektu finansowanego ze środków PFRON w ramach Modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Głównym zadaniem tego projektu jest „Zapewnienie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu”. Zadanie to realizujemy w terminie od 01.03.2022…

  NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZWOJU DZIECKA? CO DALEJ?

  Pojawienie się dziecka już samo w sobie sprawia, że życie wywraca się do góry nogami,a Ty dodatkowo zmagasz się z jednym z poniższych wyzwań? Twoje dziecko urodziło się przed czasem? U Twojego dziecka wykryto nieprawidłowości o podłożu genetycznym/ neurologicznym/ metabolicznym? Badanie USG mózgowia wykazało nieprawidłowości? U Twojego Maluszka stwierdzono…

  PODARUJ 1% PODATKU

  KAŻDY GEST NAWET NAJDROBNIEJSZY, ZMIENIA ŚWIAT… …CZYJŚ ŚWIAT   Przekazując 1% swojego podatku Fundacji Wyspa Skarbów wspierasz dzieci potrzebujące intensywnej, regularnej…

  Kiedy pracujemy?

  pon – pt 8 – 16
  sob – nie nie pracujemy

  Gdzie jesteśmy?

  Olicon Sp. z o.o.
  Ul. Budowlanych 23
  80-298 Gdańsk

  Jak się umówić?

  tel +48 58 761 01 00
  +48 601 335 322
  fax +48 58 761 01 09
  mail akademia@olicon.com.pl

  Umów wizytę