Fundacja Wyspa Skarbów rozpoczęła realizację Projektu finansowanego ze środków PFRON w ramach Modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Głównym zadaniem tego projektu jest „Zapewnienie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu”. Zadanie to realizujemy w terminie od 01.03.2022 do 31.12.2022r. W ramach zadania chcemy zapewnić dzieciom z Ukrainy kompleksową , indywidualną rehabilitację, ze wsparciem różnych specjalistów: fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga oraz chcemy zapewnić opiekę psychologiczną dla całych rodzin w formie spotkań grupowych. Jesteśmy gotowi objąć opieką około 15 dzieci niepełnosprawnych.