Pojawienie się dziecka już samo w sobie sprawia, że życie wywraca się do góry nogami,
a Ty dodatkowo zmagasz się z jednym z poniższych wyzwań?

 • Twoje dziecko urodziło się przed czasem?
 • U Twojego dziecka wykryto nieprawidłowości o podłożu genetycznym/ neurologicznym/ metabolicznym?
 • Badanie USG mózgowia wykazało nieprawidłowości? U Twojego Maluszka stwierdzono :
  • anomalie układu ruchu np. wrodzoną wadę stóp, skrót kończyn, brak kończyn, zrost palców i/lub inne?
  • głuchotę, niedosłuch,ślepotę, niedowidzenie,
  • opóźniony/ nieharmonijny rozwój psychoruchowy,społeczno-emocjonalny lub opóźniony rozwój mowy, w tym afazję ruchową i/lub czuciową,
  • całościowe zaburzenia rozwoju (spektrum Autyzmu, Z. Aspergera)
 • W trakcie trwania ciąży, okresu okołoporodowego, porodu lub zaraz po nim doszło do krwotoku, zatrzymania akcji serca lub innej zagrażającej zdrowiu lub życiu sytuacji, która być może ma lub będzie miała wpływ na rozwój Twojego dziecka?

Postaramy się podpowiedzieć co możesz zrobić, gdzie się udać po pomoc dla Ciebie i Twojego dziecka


NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Możecie skorzystać ze wsparcia ambulatoryjnego w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, Poradni Rehabilitacyjnej lub stacjonarnie na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej. Warunkiem skorzystania z pomocy w ramach NFZ jest odpowiednie skierowanie od lekarza (pediatry, lekarza wystawiającego wypis ze szpitala, neurologa, genetyka, ortopedy, lek.rehabilitacji ruchowej). W ramach OWI dziecko zostanie objęte opieką lekarza, fizjoterapeuty, logopedy, psychologa, pedagoga i terapeuty widzenia. W ośrodku oraz poradni rehabilitacyjnej możecie liczyć na wsparcie lekarza i fizjoterapeuty. Natomiast w trakcie turnusu na oddziale rehabilitacji dziecięcej zazwyczaj poza wsparciem lekarza i fzjoterapeuty, są także logopedzi, psychologowie, terapeuci zajęciowi.
Ponadto w ramach NFZ niektóre dzieci mogą mieć wskazania do refundacji wybranych szczepień.


USTAWA ZA ŻYCIEM

Jest to ustawa, która ma ułatwić korzystanie z opieki i świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ. Jeżeli Twoje dziecko zostanie zgłoszone w ramach tej ustawy do 1 roku życia, otrzymacie 4000 zł na początkową rehabilitację i wsparcie dziecka, ponadto opieka medyczna (w tym badania  i wizyty lekarskie) będą należały się Wam w pierwszeństwie. Przysługiwać Wam będzie również pomoc asystenta rodziny czy dodatkowe wizyty u specjalistów.
Zaświadczenie o potrzebie objęcia dziecka ustawą wystawi lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinach: położnictwa, ginekologii, perinatologii lub neonatologii.


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Jest to forma wsparcia dla dzieci przed rozpoczęciem nauki szkolnej finansowana przez MEN. Na podstawie Opinii o potrzebie wwrd, którą uzyskasz w rejonowej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, możecie liczyć na wsparcie: fizjoterapeuty, logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty widzenia. Rodzaj wsparcia określa komisja wydająca opinię.
Zajęcia mogą być realizowane w publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, czasami taką możliwość stwarzają także przedszkola w ramach dodatkowych zajęć dla dziecka.
Na etapie starania się o opinię warto dostarczyć do Poradni zaświadczenia od specjalistów pracujących z dzieckiem oraz wskazanie potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju przez lekarza pod opieką którego jest dziecko. O więcej informacji zapytaj w rejonowej poradni.


ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Orzeczenie o niepełnosprawności umożliwi Ci wyrobienie innych dokumentów takich jak np.: karta parkingowa czy opinia o potrzebie kształcenia specjalnego. Będzie także potrzebne byście mogli skorzystać z pomocy fundacji czy też zbierać 1% z podatków. Posiadanie orzeczenia umożliwi (przy spełnieniu dodatkowych warunków*) obniżenie kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu (ortezy, pionizatory, wózki) , na który skierowanie wystawił lekarz lub specjalista fizjoterapii. (* o warunki należy dopytać w oddziale NFZ i PEFRON lub lekarza wystawiającego skierowanie). Orzeczenie wyrobić można w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


OŚRODEK KOORDYNACYJNO- REHABILITACYJNO- OPIEKUŃCZY

OKRO może dofinansować różnego rodzaju zajęcia, w tym fizjoterapię, logopedię, hipoterapię czy zajęcia w wodzie. Podstawę dofinansowania stanowi dostarczenie odpowiednich dokumentów. Pomocne na pewno będzie posiadanie Orzeczenia o Niepełnosprawności czy Opinii o Potrzebie wspomagania rozwoju, ale warto dowiedzieć się bezpośrednio w OKRO, ponieważ w każdym mieście instytucja ta posiada wewnętrzne zasady określające warunki dofinansowania. Zajęcia mogą być realizowane wyłącznie w placówkach honorowanych przez OKRO lub przez terapeutów, którzy mają podpisaną umowę z Ośrodkiem.


KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Na podstawie Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego Twoje dziecko ma możliwość nauki w indywidualnym, dostosowanym do potrzeb i możliwości tempie. Może realizować obowiązek szkolny nawet dwa lata później niż rówieśnicy. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą liczyć na wsparcie nauczyciela wspomagającego, a także dodatkowe zajęcia. Warunki organizacji kształcenia specjalnego określa komisja w Publicznej    Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej właściwej ze względu na siedzibę przedszkola lub szkoły, do których ona uczęszcza.


FUNDACJA

Jeśli Twoje dziecko posiada Orzeczenie o Niepełnosprawności możecie zgłosić się do różnych Fundacji. Z jedną z nich warto związać się na stałe. Umożliwi Ci to utworzenie różnego rodzaju zbiórek, możliwość wpłat darowizn czy zbieranie środków w postaci 1% podczas corocznego rozliczania PITów. Środki zbierane w ten sposób nie będą wypłacane Wam bezpośrednio. Fundacja będzCeie mogła pokryć koszty terapii lub zwrócić Ci całość lub część kosztów leczenia, sprzętów, leków czy wizyt lekarskich. Przynależność do danej Fundacji nie oznacza, że nie można poprosić innej o wsparcie czy dodatkowe środki.


ZBIÓRKI

Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji czy specjalistycznego sprzętu dla dziecka często wykraczają poza możliwości finansowe rodzin. Wiele z nich pozyskuje potrzebne środki zakładając dodatkowe zbiórki. Można to zrobić zakładając grupę licytacji na portalu społecznościowym (wpłaty dokonywane są zazwyczaj na konto dziecka w fundacji). Inną możliwością jest ogłoszenie zbiórki na odpowiedniej stronie internetowej (np. zrzutka.pl, siepomaga.pl, pomagam.pl), podstawą jest opisanie sytuacji, i celu zbiórki (są one weryfikowane i udostępniane na stronie).


PRYWATNE UBEZPIECZENIE

Obecnie na rynku istnieje wiele prywatnych placówek zdrowia jak Medicover, Luxmed, Enel-med, TU Zdrowie itp. Posiadając odpowiednie pakiety (czasami finansowane przez zakład pracy) można także w nich lub nich partnerów realizować wybrane terapię lub odbywać wizyty lekarskie. Wszystko uzależnione jest od konkretnego pakietu, a o szczegóły najlepiej dopytać bezpośrednio u źródła.


WSPARCIE SOCJALNE

W związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami możesz otrzymać wsparcie finansowe, które uzależnione jest od dochodów. Należy tutaj wymienić: zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.


Z pewnością nie wyczerpałyśmy tematu, ale mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Ciebie pomocne