Neuroakustyczny Trening SAS, prosty w zastosowaniu, wykorzystuje celowo zaprojektowaną i akustycznie zmodyfikowaną muzykę, mowę oraz dźwięki. Odbierany jest za pomocą słuchawek. Jest on bezpiecznym i łatwo dostępnym narzędziem, które aktywuje obie półkule mózgu, poprawiając połączenia synaptyczne centralnego układu nerwowego oraz tworząc lepszą strukturę przetwarzania sensorycznego. Trening SAS niesie nowe możliwości, dotychczas nieuwzględniane w istniejących metodach. Buduje on szerokie możliwości w zakresie pomocy dzieciom i osobom dorosłym, wspomagając lepsze ich funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się świecie.
Ponadto:
✓ Niweluje problemy w nauce, rozwoju, zachowaniu;
✓ Usprawnia komunikację językową;
✓ Wspiera neurologiczną rehabilitację;
✓ Pomaga radzić sobie ze stresem;
✓ Powoduje wzrost potencjału twórczego, kreatywności;
✓ Wspiera w osiąganiu sukcesów w zakresie celów zawodowych i naukowych.

Trening SAS składa się z następujących po sobie sesji, których słucha się przez kilka tygodni. Na każdy dzień przeznaczone są dwie półgodzinne sesje. Twój klient może ich słuchać jedną po drugiej – przez godzinę, bądź rozłożyć słuchanie na dwie półgodzinne sesje w ciągu dnia.
Trening SAS jest prosty w realizacji, dzięki czemu mogą w nim uczestniczyć osoby w różnym wieku (dzieci powyżej 3 roku życia) i z różnymi zasobami umiejętności. Trzy główne fazy Treningu SAS to:
✓ Ewaluacja wstępna – konsultacja (zbieramy informacje o pacjencie, kwestionariusz, opinie, diagnozy, które posiada)
✓ Przygotowanie treningu SAS
✓ Aplikacja Treningu SAS
✓ Ewaluacja końcowa (może być on-line)

Skupienie uwagi, w czasie czuwania czy we śnie
Nie ma potrzeby, aby angażować swoją świadomość podczas odbioru programu. Dzieci mogą bawić się, rysować albo czytać. Dorośli w tym czasie mogą się zrelaksować, np. zamknąć oczy, spokojnie oddychać. Dobrze jest ograniczyć rozmowy, gdyż może to być utrudnione ze względu na używanie słuchawek. Trening jest równie efektywny gdy jest słuchany w stanie czuwania, jak i podczas snu. Dzieci, które nie lubią mieć założonych słuchawek bądź nie potrafią skoncentrować uwagi przynajmniej pół godziny, mogą słuchać programu w czasie snu, zarówno w dzień jak i w nocy.
Zapraszamy na konsultacje u mgr Magdaleny Grządzieli.

Zadzwoń: 601 330 664