W Centrum Terapii Wyspa wykonasz test KOZE👈
Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE są narzędziem pozwalającym
na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych Waszego dziecka. Pozwalają wykryć nieprawidłowości
na poszczególnych etapach rozwoju. Informacje zebrane przy pomocy kwestionariusza KOZE ułatwiają opracowanie opisowej opinii psychopedagogicznej. Dają możliwość postawienia wstępnej diagnozy poprzez przyporządkowanie objawów do określonych syndromów zaburzeń. To pierwszy krok do dalszej diagnostyki, a także do skonsultowania się z innymi specjalistami.

Zadzwoń: 601 330 664