KOLD jest pierwszym testem logopedycznym opartym na szeroko opisanych podstawach teoretycznych, posiadającym własności psychometryczne, służącym do całościowej diagnozy logopedycznej dzieci od pierwszego miesiąca życia do ukończenia dziewiątego roku życia.
Dzięki podstawom teoretycznym obejmującym dziedziny: psychologii rozwojowej, logopedii oraz medycyny, konstrukcja testu daje możliwość stworzenia rzetelnej i obiektywnej oceny poziomu rozwoju mowy badanego dziecka i zaplanowania procesu terapeutycznego

Zadzwoń: 601 330 664