Fundacja Wyspa Skarbów

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Od maja do końca grudnia 2021 roku Fundacja Wyspa Skarbów realizuje projekt:

 „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”- Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Projekt finansowany jest  ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, a organizatorem Projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Gdańsku

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i wsparcia oraz psychoedukacji, jest w obecnym czasie pandemii tym bardziej oczekiwane przez Rodziców/Opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

 Nasz program wytchnieniowy, zakłada wsparcie dla 12 rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne, znajdujące się pod opieką Fundacji Wyspa Skarbów.

Specjalistyczne porady- konsultacje, są prowadzone przez takich specjalistów jak : psycholog i psychoterapeuta, psychiatra dla dorosłych, pedagog, tyflopedagog, fizjoterapeuta, dietetyk, neurologopedia.

Rodzic/Opiekun sam lub przy pomocy koordynatora Projektu i Terapeuty, wybiera danego specjalistę w zależności od własnych potrzeb psycho-fizycznych lub w zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka. Razem budują plan pomocowy dla całej Rodziny.

Celem Projektu jest również umożliwienie realizacji Rodzicom/Opiekunom ważnych potrzeb społeczno-emocjonalanych, takich jak: nawiązanie i podtrzymywanie bliskich relacji i więzi, zbudowanych ze względu na podobieństwa doświadczeń życiowych innych Rodziców. Uzyskanie poczucia odpoczynku i wytchnienia od codziennych życiowych trudności. Kolejnym celem jest zintegrowanie rodziców oraz zinternalizowanie przez nich podstawowych umiejętności takich jak: kształtowanie samoświadomości, autorefleksji i radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i dzieci.

Poprzez wsparcie psycho-edukacyjne i poprzez porady chcemy stworzyć przestrzeń do nauki radzenia sobie ze stresem i napięciami dnia codziennego. Ta swoista „opieka wytchnieniowa dla rodzica” będzie polegała na relaksacji, rozmowie ze specjalistami, uzyskaniu wparcia dla siebie i dziecka w postaci specjalistycznych porad, a także zaspokojenia potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa oraz samorealizacji.

Na naszym blogu

Karta Oceny Logopedycznej Dziecka

KOLD jest pierwszym testem logopedycznym opartym na szeroko opisanych podstawach teoretycznych, posiadającym własności psychometryczne, służącym do całościowej diagnozy logopedycznej dzieci od pierwszego miesiąca życia do ukończenia dziewiątego roku życia. Dzięki…

Rehabilitacja po przebyciu covid 19

Rehabilitacja dedykowana osobom dorosłym i dzieciom po przebytej chorobie na Covid- 19. Fizjoterapia/ osteopatia poprawiająca wydolność oddechową i wysiłkową pacjentów.Zapraszamy do rejestracji.Zadzwoń: 601 330 664…

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej dla najmłodszych!Celem zajęć jest pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego. Usprawnianie oraz nabywanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania…

Kiedy pracujemy?

pon – pt 8-19
sob 10-15
nie nie pracujemy

Gdzie jesteśmy?

Kartuska 214, 80-122 Gdańsk

Jak się umówić?

tel

48 601 330 664
mail recepcja@olicon.com.pl

Umów wizytę