Fundacja Wyspa Skarbów

Potrzebuję pomocy

Zasady złożenia i prowadzenia subkonta:

Subkonta tworzone są w celu gromadzenia środków pieniężnych przeznaczonych na pomoc i ochronę zdrowia chorych i niepełnosprawnych dzieci.

Zakładane są na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, który po złożeniu stosownych dokumentów podpisuje Porozumienie z Fundacją Wyspa Skarbów. Każdy z Podopiecznych otrzymuje indywidualny, trwały, odrębny numer identyfikacyjny, który pozwala na Jego identyfikację w bazie Fundacji.

Pozyskiwanie funduszy odbywa się poprzez gromadzenie:

  1. wpłat z 1% podatku,
  2. wpłat z darowizn (przekazywanych w postaci przelewów tradycyjnych oraz przelewów on-line),
  3. wpłat ze zbiórek publicznych,
  4. wpłat z aukcji charytatywnych oraz zakupów internetowych.

Wpłaty księgowane są w całości na poszczególnych subkontach i pozostają do dyspozycji Podopiecznego. Zgromadzone środki Podopieczny może wydatkować na koszty związane z diagnostyką, leczeniem, rehabilitacją oraz poprawą warunków socjalno-bytowych. Fundacja pokrywa poniesione koszty wyłącznie w formie przelewów, na podstawie otrzymanych oryginalnych rachunków, faktur oraz innych dowodów księgowych do wysokości posiadanych na subkoncie Podopiecznego środków pieniężnych.

Dokumenty wymagane do założenia subkonta w Fundacji „Wyspa Skarbów”:

  1. Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   W podaniu należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby kandydata na Podopiecznego. Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata, a także dokładny adres zwrotny i adres e-mail.
  2. Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata.. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu.
  3. Ksero Orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli Orzeczenie zostało wydane.
  4. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej z oryginalnym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.
  5. Zdjęcie kandydata, wraz ze zgodą rodzica lub opiekuna o pozwoleniu na wykorzystanie wizerunku dziecka na stronie www Fundacji lub FB w celu pozyskiwania pieniędzy na rehabilitację

Wszystkie dokumenty potrzebne do założenia subkonta można otrzymać w Centrum Terapii Wyspa w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 214.

Założenie subkonta oraz nadanie numeru ewidencyjnego potwierdzone jest przez Fundację drogą pisemną i e-mailową. Wiadomość zawierać będzie numer ewidencyjny podopiecznego, instrukcję do przekazywania 1% podatku oraz numer konta bankowego przeznaczonego do wpłat darowizn.

Na naszym blogu

PODARUJ 1% PODATKU

KAŻDY GEST NAWET NAJDROBNIEJSZY, ZMIENIA ŚWIAT… …CZYJŚ ŚWIAT   Przekazując 1% swojego podatku Fundacji Wyspa Skarbów wspierasz dzieci potrzebujące intensywnej, regularnej…

Skolioza – wada postawy, która powoduje deformację kręgosłupa

Kręgosłup stanowi ważną rolę w naszym organizmie – jest fundamentem naszego ciała, chroni rdzeń kręgowy, zapewnia równowagę i umożliwia poruszanie się. Nie należy bagatelizować skoliozy, ponieważ nieleczona może postępować i prowadzić do powikłań zdrowotnych. Czym jest skolioza, jak ją rozpoznać i jak przebiega proces leczenia?  Czym jest skolioza? Skolioza często…

Karta Oceny Logopedycznej Dziecka

KOLD jest pierwszym testem logopedycznym opartym na szeroko opisanych podstawach teoretycznych, posiadającym własności psychometryczne, służącym do całościowej diagnozy logopedycznej dzieci od pierwszego miesiąca życia do ukończenia dziewiątego roku życia. Dzięki…

Kiedy pracujemy?

pon – pt 8-19
sob 10-15
nie nie pracujemy

Gdzie jesteśmy?

Kartuska 214, 80-122 Gdańsk

Jak się umówić?

tel

48 601 330 664
mail recepcja@olicon.com.pl

Umów wizytę