Zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej dla najmłodszych!
Celem zajęć jest pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego. Usprawnianie oraz nabywanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole. Zapewnienie warunków do odnoszenia sukcesów oraz stworzenie przyjaznej, bezpiecznej atmosfery na zajęciach.Terapia prowadzić będzie do stymulacji rozwoju dziecka, korygowania zaburzonych funkcji, zapobiegania powstawaniu problemów emocjonalnych wynikających z nieradzenia sobie na co dzień w szkole, kształtowania samodzielności, rozbudzania zainteresowań i motywacji do nauki.
Cele, metody, formy terapii dobierane są do indywidualnych potrzeb dziecka, wskazują na konkretne obszary, nad którymi należy pracować.
Serdecznie zapraszamy!
Prowadząca: Natalia Czerwińska- pedagog, terapeuta SI.

Zadzwoń: 601 330 664