Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Terapeuci i Lekarze

Paulina Ewertowska

dr n.k.f. Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W Centrum Terapii Wyspa zajmuje się diagnostyką i terapią dzieci z zaburzeniami postawy ciała oraz schorzeniami kręgosłupa. Prowadzi zajęcia grupowe Metodą Weroniki Sherborne oraz zajęcia na basenie wg Koncepcji Halliwick.

Ukończone kursy i szkolenia:

  1. Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt  0-12 miesięcy     
  2. Dynamic Neuromuscular Stabilization (Kolar)
  3. Badanie i planowanie fizjoterapii u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w koncepcji NDT Bobath
  4. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  5. Proproceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
  6. Koncepcja Halliwick