Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Terapeuci i Lekarze

Paulina Ewertowska

doktor nauk o kulturze fizycznej 

Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W Centrum Terapii Wyspa zajmuje się diagnostyką i terapią dzieci z zaburzeniami postawy ciała oraz schorzeniami kręgosłupa. Prowadzi zajęcia grupowe Metodą Weroniki Sherborne oraz zajęcia na basenie wg Koncepcji Halliwick.

Ukończone kursy i szkolenia:

  1. Koncepcja Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz (FITS)
  2. Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt  0-12 miesięcy     
  3. Dynamic Neuromuscular Stabilization (Kolar)
  4. Badanie i planowanie fizjoterapii u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w koncepcji NDT Bobath
  5. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  6. Proproceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
  7. Koncepcja Halliwick