Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Terapeuci i Lekarze

Mirka Walaszkowska

- pielęgniarka dyplomowana,

- oligofrenopedagog,

- trener Metody Biegun,

- animator, koordynator i realizator programów profilaktycznych oraz licznych projektów unijnych.

Moje największe pasje życiowe to: praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ze sprzężeniami, aktywny tryb życia (zwłaszcza jazda na rowerze i na nartach), a także liczne podróże... te małe i te duże :)

 Ukończone kursy i szkolenia:

- „Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i  z problemem przemocy” (Fundacja ETOH),

- Warsztat doskonalenia zawodowego „Szkoła animatorów Profilaktyki” (Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień),

- Szkolenie „Metody Biegun”- trener Metody Biegun (Fundacja Marka Kamińskiego).