Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Terapeuci i Lekarze

Joanna Kaczyńska

Fizjoterapeuta

Terapeuta koncepcji NDT Bobath

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Oligofrenopedagog

Psycholog (specjalność: Neurobiopsychologia)

 

Ukończone kursy:

- Koncepcja NDT Bobath basic

- Integracja sensoryczna ( I i II stopnia)

- Wielowymiarowa Terapia Stóp

- Kinesiology Taping

- Koncepcja PNF 

- Terapia Ręki

- Koncepcja Halliwick

 

W pracy staram się swoją osobą stworzyć warunki akceptacji i zrozumienia. Na pierwszym miejscu zawsze stawiam szacunek do drugiego człowieka.

Nie ustaję w poszukiwaniu dróg i metod wsparcia zarówno Małego Człowieka jak i jego najbliższych.

skan dyplomu