Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Terapeuci i Lekarze

Barbara Walczuk

Dyplom z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej

Oligofrenopedagog

Doradca zawodowy

Realizator licznych projektów unijnych

Pracuję  z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie od ponad 10 lat i od początku mojej pracy zawodowej uczestniczę w wyjazdach kolonijnych pełniąc rolę wychowawcy.

Ukończone kursy i szkolenia:

Kurs kwalifikacyjny z arteterapii

Kurs kwalifikacyjny - Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem

Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i  z problemem przemocy

Szkolenie nt. Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne