Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Terapeuci i Lekarze

Anna Tumielewicz

  • terapeuta zajęciowy
  • terapeuta Integracji Sensorycznej
  • terapeuta ręki
  • terapeuta wg koncepcji Bobath
  • nauczyciel zajęć artystycznych

Absolwentka Gdańskich Szkół Medycznych i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, kształciła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, posiada uprawnienia pedagogiczne, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania pedagogicznego. Ukończyła kurs Integracji Sensorycznej II st., kurs terapii ręki II st., kurs terapii behawioralnej III st., kurs IBITA Bobath dla dorosłych oraz szkolenia: Metoda Dobrego Startu, Najnowsze trendy w terapii autyzmu, Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z autyzmem, Integracja sensoryczna w terapii dzieci z autyzmem, Trening umiejętności komunikacyjnych. Obecnie poszerza kwalifikacje na studiach podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz Pedagogice specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu terapii zajęciowej, terapii ręki, terapii SI z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, z problemami w nauce, z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wadami genetycznymi, MPD, ADHD, FAS. Prowadziła także indywidualne zajęcia arteterapeutyczne i trening umiejętności społecznych z osobami dorosłymi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi, z chorobami neurologicznymi. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała w warsztacie terapii zajęciowej, ośrodkach terapeutycznych, terapii domowej w ramach SUO oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej.