Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Terapeuci i Lekarze

Agata Hołubowicz

mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog

terapeuta widzenia

instruktor orientacji przestrzennej

Pani Agata Hołubowicz ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi, słabowidzącymi z różnymi dodatkowymi niepełnosprawnościami. Prowadzi terapię  dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym.

Diagnozuje widzenie u dzieci, wspomaga rozwój i funkcje wzrokowe

Prowadzi terapię wzroku u dzieci z niewielkim stopniem niedowidzenia, które ze względu na problemy okomotoryczne, mają trudności szkolne w zakresie czytania  i pisania.

Na co dzień pracuje w jedynym na Pomorzu Ośrodku Wczesnego wspomagania Rozwoju dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Sobieszewie, gdzie trafiają prawie wszystkie niewidome i słabowidzące dzieci z Pomorza.