Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Oferta

Turnusy rehablitacyjne

Turnus: Neurorehabilitacja

Turnus przeznaczony jest dla dzieci z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)
 • przepukliną oponowo-mózgową (POR)
 • zespołem Downa i innymi wadami wrodzonymi,
 • dystrofiami mięśniowymi
 • zespołami genetycznymi
 • urazami czaszkowo-mózgowymi
 • opóźnieniem w rozwoju intelektualnym
 • po udarach i guzach mózgu

Turnus: Sensowna Integracja

Turnus przeznaczony jest dla dzieci z:

 • zaburzeniami procesów przetwarzania sensorycznego
 • trudnościami w zachowaniu (z diagnozą SI)
 • afazją ruchową i czuciową ( z diagnozą SI)
 • autyzmem wysoko funkcjonującym
 • trudnościami w relacjach z innymi dziećmi ( z diagnozą SI)

Turnus: Wady postawy/Skoliozy/Zdrowy kręgosłup

Turnus przeznaczony jest dla dzieci z:

 • wadami postawy
 • skoliozami
 • problemami układu mięśniowo-szkieletowego
 • wadami stóp oraz kończyn dolnych
 • po urazach

W trakcie turnusu oferujemy:

 • Co najmniej jeden rodzaj terapii indywidualnej i zajęcia grupowe lub dogoterapię
 • Program  terapii ustalany będzie według indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, tak aby czas spędzony u nas przyniósł najlepsze efekty.