Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Oferta

Testy diagnostyczne do oceny rozwoju psychoruchowego niemowląt

Testy diagnostyczne w wiarygodny sposób wykrywają opóźnienie lub nieprawidłowości rozwoju u niemowląt i małych dzieci. Pozwalają wcześnie podjąć decyzję o konieczności rehabilitacji dziecka bez zbędnego opóźnienia w leczeniu. Z drugiej strony u dzieci z trudnych ciąż i porodów, których rozwój przebiega prawidłowo pozwalają na uspokojenie zaniepokojonych rodziców. Przedstawione poniżej testy mają rekomendacje międzynarodowe i zostały zweryfikowane na dużej grupie dzieci.
TIMP- Test of Motor Infant Performance
    Uznany na świecie wiarygodny  i rzetelny test do oceny rozwoju psychoruchowego niemowląt do 4 mc życia. Można zastosować go u wcześniaków od 32 tygodnia życia płodowego. Badanie trwa 30 min, podczas których ocenia się rozwój motoryczny dziecka w pozycji na plecach i na brzuchu poprzez obserwację oraz ocenę zdolności do osiągania poszczególnych etapów rozwoju charakterystycznych dla danego tygodnia życia. Wynik  podaje się na siatce centylowej, co poprzez analogię do oceny wagi, wzrostu i obwodu głowy daje czytelną dla rodziców informację o rozwoju dziecka i ewentualnym opóźnieniu w rozwoju.
AIMS – Alberta Infant Motor Scale
    Uznany na świecie wiarygodny i rzetelny test do oceny niemowląt do 18 mc życia. Szczególnie przydatny od 5 mc życia. Badanie trwa 30min i polega na obserwacji spontanicznego zachowania dziecka zachęcanego poprzez zabawę do zaprezentowania swoich wszystkich osiągnięć ruchowych. Wynik  podaje się na siatce centylowej, co poprzez analogię do oceny wagi, wzrostu i obwodu głowy daje czytelną dla rodziców informację o rozwoju dziecka i ewentualnym opóźnieniu w rozwoju.
Diagnostyka Neurokinezjologiczna wg Vojty
    Celem testu jest ocena reakcji  na 7 prób ułożenia ciała dziecka w przestrzeni. Trwa krótko ( około 3 min), jest bezpieczny dla dziecka, chociaż niektóre dzieci mogą reagować płaczem. Można go stosować w pierwszym roku życia. Szczególnie przydatny u młodszych niemowląt. Daje informacje o ewentualnym wystąpieniu zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej i stopniu jej nasilenia
Monachijska Diagnostyka Funkcjonalna
    Test oceniający rozwój psychoruchowy dziecka w zakresie :
•    lokomocji,
•    chwytu,
•    percepcji ( postrzegania),
•    rozwoju społecznego i samodzielności
•    mowy
Wynik podaje się w postaci wieku, w  którym rozwojowo jest dziecko dla poszczególnych kategorii.