Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Oferta

Terapia widzenia

SDC13676
Oferta zajęć z zakresu terapii widzenia:
  • Diagnoza i terapia zaburzeń funkcji wzrokowych
  • Terapia wzroku w trudnościach szkolnych i czytaniu
  • Sensomotoryczna terapia widzenia
  • Wspomaganie rozwoju małych dzieci niewidomych i słabowidzących
  • Orientacja przestrzenna dla dzieci niewidomych i słabowidzących