Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Oferta

Terapia ręki

m-terapia reki
         
m-t.r
           

Zajęcia terapii ręki.
Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Przede wszystkim służy jednak do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.
Rozwój małej motoryki zawiera się w całościowym rozwoju psychomotorycznym dziecka i przebiega równolegle do całościowego rozwoju dziecka. Termin ten odnosi się głównie do czynności związancych z użyciem palców i dłoni, a także koordynacji tych czynności przy pomocy wzroku.
Podstawowymi umiejętnościami rozwijanymi w trkacie doskonalenia motoryki małej są:
kontrolowane ruchy rąk i palców
chwytanie przedmiotów jedną ręką bez pomocy
manipulowanie przedmiotem w celu wykonania zadania
skoordynowane używanie obu rąk
Cel terapii ręki:

 • wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk
 • poprawę umiejętności chwytu
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia
 • wzmacnianie koncentracji
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • przekraczanie linii środka ciała

Dla kogo terapia ręki:

 • dzieci mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
 • dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
 • dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),
 • dzieci mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • dzieci wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,
 • dzieci nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur