Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Oferta

Terapia psychologiczna

m-psych
Oferta psychologiczna:

1.Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży w zakresie:

  •     Nieprawidłowości rozwoju psychoruchowego
  •     Trudności edukacyjnych
  •     Zaburzeń emocjonalnych
  •     Trudności wychowawczych
  •     Dojrzałości szkolnej
  •     Zaburzeń zachowania

2. Konsultacje dla rodziców doświadczających problemów wychowawczych.

  • warsztaty grupowe mają na celu:

        - nabycie umiejętności odprężenia, koncentracji i równoważenia energii ciała i umysłu, aby zapobiegać dolegliwościom psychosomatycznym
        - poznanie możliwości regeneracji w okresie wzmożonego stresu i niepokoju
        - sposoby sięgania do własnych zasobów po pewność i spokój, aby rozwiązać  skomplikowaną sytuację
        - poznanie sposobu przeciwdziałania negatywnym ocenom siebie, wynikającym z braku kontaktu ze swoimi odczuciami

  • konsultacje indywidualne mają na celu:

        - pomoc i wsparcie w kłopotach związanych z wychowywaniem dzieci,
        - pomoc w rozumieniu "niezrozumiałych" zachowań dziecka,
        - radzeniu sobie z obawami związanymi z własną efektywnością w roli rodzica,
        - zmianie negatywnych,niekorzystnych przekonań,
        - przeformułowaniu dotychczasowych marzeń na cele i działania