Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Oferta

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Każde dziecko z autyzmem jest indywidualnością. Zajęcia terapeutyczne dostosowywane są, więc do potrzeb dziecka oraz jego rodziny. Na zajęciach pracuje się nad problemami, z którymi dziecko przychodzi na terapię, jak i nad tymi, które pojawiają się podczas zajęć. Ważne jest również rozwijanie istniejących w dziecku zasobów oraz działanie w sferze najbliższego rozwoju. Oferujemy pracę opartą zarówno na metodzie behawioralnej jak i podążającej. Metody, które wykorzystywane są podczas zajęć mają być dostosowane do dziecka oraz posiadać pełną akceptację rodzica.

 

Dziecko podczas zajęć może liczyć na wsparcie w zakresie:

-umiejętności społecznych

-terapii zabawy

-stymulowaniu zmysłów

-dostrzegania i rozumienia emocji

-generalizacji umiejętności

-problemów związanych z zachowaniami trudnymi

-doskonalenia umiejętności szkolnych

-stymulowania procesów poznawczych, operacji myślowych

-rozwoju komunikacji, mowy

-zaspokajania potrzeby poczucia własnej wartości, rozwijania umiejętności

Itp.

 

Zajęcia realizowane są w formie indywidualnej. Po każdym spotkaniu rodzic może liczyć na rozmowę z terapeutą.