Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Oferta

Logorytmika

m-ruch
Grupowe zajęcia logopedyczne z elementami logorytmiki, skierowane do dzieci:
    z zaburzeniami płynności mówienia
    z zaburzeniami mowy - jako uzupełnienie terapii logopedycznej
    z trudnościami w prawidłowym oddychaniu i motoryce narządów artykulacyjnych
    z trudnościami w sprawnym poruszaniu się, w orientacji przestrzennej
    wymagających terapii ruchowej i słuchowej
    które wolniej reagują na aktywność otoczenia
    nadmiernie ruchliwych
Celem tych zajęć jest:
    usprawnienie motoryki ciała
    usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych
    zwrócenie uwagi dziecka na zjawiska wspólne dla wypowiedzi i muzyki (tempo, rytm,     melodię, wysokość dźwięku, akcentację itp.)
    umuzykalnienie
    usprawnienie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy
    wsparcie terapii logopedycznej