Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Nowości

Zimowy turnus neurorehabiliacyjny w Wyspie

Zimowy Obóz Neurorehabilitacyjny w Wyspie

Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci.

 • TERMIN TURNUSU: 29.01-04.02.2018
 • MIEJSCE: Centrum Terapii „Wyspa”, ul. Kartuska 214, 80-122 Gdańsk
 • PROWADZĄCY: zespół terapeutów i specjalistów z naszego Centrum

 W trakcie turnusu, każde dziecko objęte będzie: terapią NDT-BOBATH oraz indywidualnie dobranymi dwoma innymi terapiami.

Program pozostałych rodzajów terapii ustalany będzie według indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, tak aby czas spędzony u nas przyniósł najlepsze efekty.

Turnus przeznaczony jest dla dzieci z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)
 • przepukliną oponowo-mózgową (POR)
 • zespołem Downa i innymi wadami wrodzonymi,
 • dystrofiami mięśniowymi
 • zespołami genetycznymi
 • urazami czaszkowo-mózgowymi
 • opóźnieniem w rozwoju intelektualnym

Koszt obozu: 1 200,00 PLN

WARUNKI PRZYJĘCIA NA TURNUS

 • Wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres:

Centrum Terapii Wyspa ul. Kartuska 214; 80-122 Gdańsk lub mailem na adres:  recepcja@olicon.com.pl

 • Wpłata zaliczki w wysokości 500 PLN do 10 stycznia 2018 z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy obozu.
 • Dołączenie do formularza kserokopii wszelkich dokumentów oraz diagnoz medycznych dotyczących problemów uczestnika turnusu. Przed rozpoczęciem turnusu prosimy o dostarczenie dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej i historii choroby dziecka, na jej podstawie zaproponujemy Państwu dobór odpowiednich dla dziecka metod terapeutycznych i ustalimy grafik zajęć.

Więcej informacji pod numerem telefonu +58 736 54 00 , lub tel. kom.: 601 330 664

Dane do przelewu:
Olicon sp. z o.o.

ul. Budowlanych 23
80-298 Gdańsk
NIP: 584-035-80-54

BZ WBK: 86 1090 1098 0000 0001 0302 7353

Plan zajęć zostanie ustalony od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 16:00.

 

22.11.2017

Ostatnie nowości