Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Nowości

Zbieramy grupę na zajęcia z Logorytmiki!

Priorytetowym celem logorytmiki jest zapobieganie odstępstwom w zakresie komunikacji językowej dzieci poprzez jej usprawnianie i korygowanie.  Poza tym logorytmika zwraca uwagę na związek ruchu z muzyką, a także na zjawiska wspólne dla dźwięków muzyki i mowy.

 Zajęcia logorytmiczne usprawniają zarówno słuchowo, jak i ruchowo, pacjentów z zaburzeniami mowy i języka. Warto podkreślić również istotną rolę logorytmiki w funkcji uspołeczniającej i wychowawczej, która jest realizowana poprzez  formę terapii grupowej.  Takie zajęcia są bardzo dobrym rozwiązaniem dla dzieci, które nie chodzą do przedszkola i mają mało kontaktu z rówieśnikami.

W trakcie zajęć logorytmicznych stosowane są, między innymi, ćwiczenia ruchowe mające na celu usprawnianie motoryki. Ćwiczenia te kształcą umiejętność wykonywania ruchów lokomocyjnych, takich jak chodzenie czy bieganie, wykonywanie podskoków, przeskoków, opanowanie umiejętności napinania i rozluźniania określonych partii mięśni, umiejętność poruszania się w przestrzeni.

Logorytmika wykorzystuje również ćwiczenia słuchowe, mające na celu kształcenie umiejętności różnicowania melodyki, tempa, dynamiki, barwy, metrum, rytmu, a także artykulacji, czyli sposobu realizacji dźwięku. W trakcie zajęć logorytmicznych pracuje się również z instrumentami i piosenką, które stosowane są głównie w ćwiczeniach słowno-ruchowych oraz kształcących szybką reakcję ruchową na sygnały dźwiękowe i słowne.  Zajęcia logorytmiczne uczą wysłuchiwania i różnicowania różnych dźwięków, w tym dźwięków mowy, a także usprawniają pod względem ruchowym całe ciało, tak by nabrało gotowości do właściwego wymawiania głosek, wyrazów i zdań.

Obecnie zajęcia logorytmiczne występują w wielu przedszkolach w formie zabawy i przeznaczone są dla wszystkich dzieci nie tylko z wadą wymowy.

 Logorytmika jest pozytywną formą spędzania czasu, a zajęcia prowadzone w formie zabawy, przyniosą nie tylko wiele korzyści, ale i wiele radości!

25.10.2016

Ostatnie nowości