Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Nowości

Zapraszamy na grupowe zajęcia socjoterapeutyczne!

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 4-6 lat (gr. I) w czwartki o godzinie 15:00 oraz dzieci 7-10 lat (gr. II) o godzinie 16:30, na zajęcia socjoterapeutyczne począwszy od września 2017 roku.

Zajęcia socjoterapeutyczne adresowane są do dzieci, które przejawiają zachowania społecznie nieakceptowane, łamią ogólnie przyjęte zasady i normy, a także dla dzieci z nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samooceną, nieśmiałych oraz dla tych, które mają problemy w relacjach rówieśniczych.

Zajęcia te będą wspomagać proces rozumienia świata społecznego oraz nabywanie nowej wiedzy o sobie samym i o innych ludziach.

Zajęcia socjoterapeutyczne będą polegać na tym, że dzieci biorą udział w symulowanych sytuacjach społecznych, które powodują odreagowanie napięć emocjonalnych i ułatwiają przyswajanie umiejętności społecznie akceptowanych. Podczas takich zajęć dzieci uczą się stawiać granice, odmawiać, przełamywać własną nieśmiałość. Uczą się, jak radzić sobie w sytuacjach dla nich stresowych, jak wyrażać emocje i uczucia, samodzielnie podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Dzieci uczęszczające na socjoterapię szybko uczą się właściwych zachowań społecznych i przenoszą je na praktyczny grunt.

Nasze działania będą oparte na wykorzystywaniu naturalnej potrzeby działania, powtarzaniu prawidłowych rozwiązań, możliwości nagradzania zachowań pozytywnych społecznie i stosowaniu wzmocnień realizowanych w atmosferze akceptacji i życzliwości.

Tematem zajęć socjoterapeutycznych będą m.in.:

- poznanie się,

- stworzenie grupy,

- budowanie zaufania,

- poznanie i nazywanie uczuć,

- doświadczanie trudnych i miłych emocji,

- określanie moich słabych i mocnych stron,

- zwiększanie poczucia własnej wartości,

- szukanie wsparcia i pomocy,

- radzenie sobie ze złością i agresją,

- rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji,

- komunikacja interpersonalna,

- asertywność,

- dbanie o swoje bezpieczeństwo,

- zamknięcie grupy.

19.06.2017

Ostatnie nowości