Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Nowości

TRENING BIOFEEDBACK

Terapia EEG BIOFEEDBAC  skutecznie pomaga dzieciom, młodzieży, dorosłym. gdy przejawiają oni np:

 - nadpobudliwość psychoruchową, w tym ADHD

- zahamowanie psychoruchowe, w tym ADD

- zaburzenia koncentracji i utrzymania uwagi

- zakłócenia procesu uczenia się i zapamiętywania

- lękliwość, nieśmiałość, niepewność w funkcjonowaniu społecznym

- trudności w wykorzystaniu potencjału twórczego i autoprezentacji

EFEKTY TRENINGÓW:

- lepsze wyniki w nauce

- poprawa pamięci

- lepsza koncentracja uwagi

- większa odporność na stres

- większa równowaga emocjonalna

Liczba i częstotliwość treningów ustalane są indywidualnie  (najczęściej stosuje się od 15 do 30 sesji).

Jedna sesja trwa od 45 min do 60 min.

ZAPRASZAMY!

05.09.2017

Ostatnie nowości