Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Nowości

SENSOWNA INTEGRACJA - LETNI OBÓZ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W CENTRUM TERAPII „WYSPA”

SENSOWNA INTEGRACJA

LETNI OBÓZ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W CENTRUM TERAPII „WYSPA”

Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci.

 • TERMIN TURNUSU: 11.07-23.07.2016
 • MIEJSCE: Centrum Terapii „Wyspa”, ul. Biała 7A Gdańsk Wrzeszcz
 • PROWADZĄCY: zespół terapeutów i specjalistów z naszego Centrum

Turnus przeznaczony jest dla dzieci:

 • Ze zdiagnozowanymi zaburzeniami procesów przetwarzania sensorycznego, które:
  • Uczęszczają już na terapię
  • Jeszcze nie rozpoczęły terapii
  • Jeszcze są niezdiagnozowane, ale skierowane na diagnozę,
  • U których podejrzewa się zaburzenia integracji sensorycznej
  • Z trudnościami w nauce

Rodzaje terapii ustalane są według indywidualnych potrzeb każdego uczestnika.

Zajęcia indywidualne:

 • integracja sensoryczna
 • ćwiczenia wzmacniające na aparacie DELOS postural system
 • terapia ręki
 • dogoterapia
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia psychologiczne
 • trening słuchowy Forbrain
 • terapia widzenia

Terapie grupowe:

 • terapia grupowa z elementami metody Weroniki Sherborne
 • choreoterapia lub zajęcia plastyczne
 • zajęcia jedzeniowe
 • zajęcia w wodzie
 • hipoterapia

Koszt obozu: 3 500 PLN

Koszt obejmuje ponad 50 godzin spotkań terapeutycznych dla dziecka oraz obiady w trakcie pobytu w Wyspie.

Osobom z poza trójmiasta pomagamy w znalezieniu zakwaterowania na czas trwania obozu.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA TURNUS

 • Wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres:

Centrum Terapii „Wyspa” ul. Biała 7A; 80-435 Gdańsk lub mailem na adres:  recepcja@olicon.com.pl

 • Wpłata zaliczki w wysokości 800 PLN do 15 czerwca 2016 z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy obozu.
 • Dołączenie do formularza kserokopii wszelkich dokumentów oraz diagnoz medycznych dotyczących problemów uczestnika turnusu.

Więcej informacji pod numerem telefonu +58 736 54 00 lub tel. kom.: 601 330 664

Dane do przelewu:
Olicon Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 23
80-298 Gdańsk
NIP: 584-035-80-54

BZ WBK: 86 1090 1098 0000 0001 0302 7353

Plan zajęć zostanie ustalony od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 19:00.

28.04.2016

Ostatnie nowości