Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Nowości

Letnie Turnusy w Centrum Terapii Wyspa

Turnus: Neurorehabilitacja

 • Termin turnusu:

2.07-6.07.2018         9.07-13.07.2018

30.07.-3.08.2018       6.08-10.08.2018

Możliwość wykupienia turnusu 5-dniowego lub 10-dniowego.

 • Miejsce: Centrum Terapii „Wyspa”, ul. Kartuska 214, Gdańsk
 • Prowadzący: zespół terapeutów i specjalistów z naszego Centrum

Turnus przeznaczony jest dla dzieci z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)
 • przepukliną oponowo-mózgową (POR)
 • zespołem Downa i innymi wadami wrodzonymi,
 • dystrofiami mięśniowymi
 • zespołami genetycznymi
 • urazami czaszkowo-mózgowymi
 • opóźnieniem w rozwoju intelektualnym
 • po udarach i guzach mózgu

 Rodzaje terapii:

 • terapia neuromotoryczna wg koncepcji NDT-Bobath
 • terapia SI
 • terapia ręki
 • zajęcia z neurologopedą
 • zajęcia z psychologiem
 • kinesiotaping według uznania terapeutów

Koszt turnusu obejmuje:

 • Co najmniej jeden rodzaj terapii indywidualnej i zajęcia grupowe lub dogoterapię
 • Program  terapii ustalany będzie według indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, tak aby czas spędzony u nas przyniósł najlepsze efekty.
 • Dla chętnych możliwość wykupienia posiłków na miejscu.

Koszt: 1 450 zł/5 dni

          2 800 zł/10dni                             

Serdecznie zapraszamy!

Turnus: Wady postawy/Skoliozy/Zdrowy kręgosłup

 • Termin turnusu:

2.07-6.07.2018         9.07-13.07.2018

30.07.-3.08.2018       6.08-10.08.2018

Możliwość wykupienia turnusu 5-dniowego lub 10-dniowego.

 • Miejsce: Centrum Terapii „Wyspa”, ul. Kartuska 214, Gdańsk
 • Prowadzący: zespół terapeutów i specjalistów z naszego Centrum

Turnus przeznaczony jest dla dzieci z:

 • wadami postawy
 • skoliozami
 • problemami układu mięśniowo-szkieletowego
 • wadami stóp oraz kończyn dolnych
 • po urazach

 Rodzaje terapii:

 • ćwiczenia indywidualne metodą FITS
 • terapia ręki
 • zajęcia z neurologopedą
 • zajęcia z psychologiem
 • kinesiotaping według uznania terapeutów
 • ćwiczenia na aparacie DELOS postural system
 • zajęcia biofeedback

Koszt turnusu obejmuje:

 • Co najmniej jeden rodzaj terapii indywidualnej i zajęcia grupowe (codziennie)
 • Program  terapii ustalany będzie według indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, tak aby czas spędzony u nas przyniósł najlepsze efekty.
 • Dla chętnych możliwość wykupienia posiłków na miejscu.

Koszt: 1 080 zł/5 dni

          2 100 zł/10dni                 

 Serdecznie zapraszamy!

Turnus: Sensowna Integracja

 • Termin turnusu:

2.07-6.07.2018         9.07-13.07.2018

30.07.-3.08.2018       6.08-10.08.2018

Możliwość wykupienia turnusu 5-dniowego lub 10-dniowego.

 • Miejsce: Centrum Terapii „Wyspa”, ul. Kartuska 214, Gdańsk
 • Prowadzący: zespół terapeutów i specjalistów z naszego Centrum

Turnus przeznaczony jest dla dzieci z:

 • zaburzeniami procesów przetwarzania sensorycznego
 • trudnościami w zachowaniu (z diagnozą SI)
 • afazją ruchową i czuciową ( z diagnozą SI)
 • autyzmem wysoko funkcjonującym
 • trudnościami w relacjach z innymi dziećmi ( z diagnozą SI)

Rodzaje terapii:

 • integracja sensoryczna
 • ćwiczenia wzmacniające na aparacie DELOS postural system
 • terapia ręki
 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z  psychologiem
 • zajęcia biofeedback

Koszt turnusu obejmuje:

 • Co najmniej jeden rodzaj terapii indywidualnej i zajęcia grupowe lub dogoterapię
 • Program  terapii ustalany będzie według indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, tak aby czas spędzony u nas przyniósł najlepsze efekty.
 • Dla chętnych możliwość wykupienia posiłków na miejscu.

 Koszt: 1 500 zł/5 dni

           2 900 zł/10dni                               

Serdecznie zapraszamy!

08.05.2018

Ostatnie nowości